visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
Remont cieszyńskiego Rynku fot. mat.pras Remont cieszyńskiego Rynku fot. mat.pras

Rynek - prace

2022-06-22

Projekt „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki“ jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska  Nr proj. CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001831

Rynek został już wygrodzony parawanem, co zapewni bezpieczeństwo osobom przebywającym na rynku, częściowo ograniczy uciążliwości związane z budową, a także da możliwość organizacji niezbędnego zaplecza budowy.

Przypomnimy, że cała zebrana kamienna kostka granitowa jest obecnie magazynowana przez Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie (inwestora) i trafi ponownie na cieszyński rynek jako materiał do wykonania nowej nawierzchni.

Potwierdziły się też informacje, że pod brukiem granitowym znajduje się nawierzchnia z otoczaków – kamieni rzecznych, którą rynek utwardzono na początku XIX wieku. Ten cenny materiał, który miejscami występuję jeszcze w obrębie placów i ulic zabytkowego śródmieścia Cieszyna, także trafi do magazynów MZD i będzie wykorzystywany w przyszłości przy rekonstruowaniu lub naprawie zabytkowych przestrzeni miasta.

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję