visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
fot. UM w Cieszynie fot. UM w Cieszynie

Raport z przebiegu konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach

2022-07-26

Raport z przebiegu konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach ogłoszone zostały na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna nr 0050.318.2022 z dnia 14 czerwca 2022 r.

Celem przeprowadzenia konsultacji było zebranie uwag i opinii mieszkańców Cieszyna w przedmiocie projektu uchwały w sprawie zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach.

W ramach konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna w okresie od dnia 21 czerwca 2022 roku do dnia 4 lipca 2022 roku uwagi i opinie można było złożyć w formie:

- elektronicznej, przesyłając wypełniony formularz konsultacyjny na adres: sekretariatmzd@mzd.cieszyn.pl

- papierowej, składając wypełniony formularz konsultacyjny w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

W okresie tym projekt uchwały dostępny był:

- na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie,

- na stronie internetowej Cieszyna,

- na tablicy ogłoszeń Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna uwaga ani opinia.

Zgodnie z § 9 ust.4 załącznika do Uchwały nr XVII/179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 roku, konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców.

Cieszyn, dnia 6 lipca 2022 roku

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję