visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
Ratusz w Cieszynie, fot. Rafał Soliński Ratusz w Cieszynie, fot. Rafał Soliński

Nabór uzupełniający do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie

2022-07-29

Trwa nabór uzupełniający przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie. Przypominamy, że termin zgłoszeń upływa dnia 1 sierpnia 2022 roku o godz. 15:00.


Burmistrz Miasta Cieszyna zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do pracy w Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie. Swoich przedstawicieli mogą zgłaszać organizacje oraz podmioty działające w zakresie pożytku publicznego, których terenem działalności jest gmina Cieszyn.
▪️ Zgłoszenia można przesyłać na adres: Urząd Miejski w Cieszynie, 43-400 Cieszyn, Rynek 1 lub drogą elektroniczną: urzad@um.cieszyn.pl.
▪️ W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą, decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję