visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
fot. UM w Cieszynie fot. UM w Cieszynie

Obwieszczenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

2022-08-01

OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w zw. z art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 i 5, art. 36 ust. 1 pkt 5 oraz art. 94 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach

zawiadamia

że na wniosek, Gminy Cieszyn, z dnia 15 czerwca 2022 r. (data wpływu: 20 czerwca 2022 r.) reprezentowanej przez Panią Gabrielę Staszkiewicz - Burmistrza Miasta Cieszyna

- wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na podejmowanie innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków polegających na wykonaniu miejskiego systemu informacji wizualnej dla śródmieścia Cieszyna tj. informacyjne znaki kierunkowe (nawigacyjne) dla pieszych, tablice z nazwami ulic oraz numeracją poszczególnych budynków

Zgodnie z art. 49 kpa niniejsze zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

Całość obwieszczenia dostępna na stronie BIP: >KLIK< 

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję