visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
Logo Cieszyńskiej Rady Seniorów Logo Cieszyńskiej Rady Seniorów

Znasz miejsce przyjazne seniorom? ZGŁOŚ JE!

2022-09-15

Z przyjemnością informujemy, że już 1 października rozpocznie się kolejna (trzecia) edycja Konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom”, adresowana do cieszyńskich instytucji i organizacji. Organizatorem Konkursu jest Cieszyńska Rada Seniorów i Burmistrz Miasta Cieszyna, Gabriela Staszkiewicz.

Od samego początku głównym celem akcji jest wyróżnienie i promowanie w naszym mieście miejsc otwartych na potrzeby osób starszych. Chodzi tu szczególnie o produkty, usługi i zniżki specjalnie dedykowane cieszyńskim seniorom, a także o miejsca, w których osoby starsze czują się miło i swobodnie… i które odpowiadają na ich potrzeby. Są też dostosowane w zakresie dostępności.

Kto może wziąć udział w Konkursie? Mogą to być podmioty publiczne i niepubliczne, w tym podmioty prowadzące placówki edukacyjne, kulturalne, sportowe, rekreacyjne i zdrowotne oraz podmioty prowadzące działalność handlowo-usługową oraz inną. Z udziału w konkursie wyłączone są podmioty, które statutowo poodejmują działania na rzecz seniorów lub zostały powołane w celu podejmowania takich działań.

Miejsca wybrane w ramach Konkursu zostaną wyróżnione certyfikatem "Miejsce Przyjazne Seniorom", którym będą mogły się posługiwać w działaniach promocyjnych przez okres jednego roku od daty jego przyznania. Prawo do posługiwania się certyfikatem może zostać przedłużone na kolejny rok pod warunkiem spełnienia odpowiednich kryteriów, określonych w regulaminie. Miejsca przyjazne seniorom będą promowane za pośrednictwem dostępnych kanałów medialnych, przede wszystkim poprzez strony internetowe miasta oraz „Wiadomości Ratuszowe”.

Zachęcamy - nominuj „Miejsce Przyjazne Seniorom”. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie i złożenie formularza zgłoszenia, dostępnego w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1) oraz na stronie internetowej cieszyn.pl w zakładce „Dla Seniora”.

Formularz zgłoszenia należy złożyć: osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1) lub też za pośrednictwem poczty z dopiskiem „Konkurs Miejsce Przyjazne Seniorom” na adres: Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn. Istnieje również możliwość zgłoszenia drogą elektroniczną jako „skan” wniosku, na adres e-mail urzad@um.cieszyn.pl.

Podmiot (miejsce) ubiegający się o certyfikat w Konkursie spełniać powinien co najmniej dwa z kryteriów. Jakie? Powinien posiadać specjalną ofertę skierowaną do osób starszych, realizowaną poprzez zniżki i rabaty lub organizowanie wydarzeń, ponadto powinien posiadać infrastrukturę, wyposażenie dostosowane do potrzeb osób starszych. Kolejnym kryterium jest także otwartość na potrzeby osób starszych i wychodzenie naprzeciw ich oczekiwaniom, jak również tworzenie i kreowanie miejsc, z których będą chętnie korzystały osoby starsze – jednocześnie utrzymując i rozbudowując ofertę. Dobrze, by miejsce było takim, do którego często uczęszczają osoby starsze, przy jednoczesnym dostępie dla wszystkich grup wiekowych.

Złożone zgłoszenia podlegać będą dwuetapowej ocenie: weryfikacji formalnej i weryfikacji merytorycznej. W ramach weryfikacji merytorycznej zgłoszeń odbędą się wizytacje zgłoszonych miejsc przez Komisję konkursową, przy udziale co najmniej trzech członków Komisji konkursowej. Komisja konkursowa przyzna nie więcej niż jeden certyfikat w każdej kategorii podmiotów i miejsc.

Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu trwa do 31 października. Uroczystość wręczenia certyfikatów laureatom odbędzie się w grudniu 2022 r. Bliższe informacje znajdują się w regulaminie.

Zarządzenie nr 0050.478.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 września 2022 roku

Regulamin Konkursu "Miejsce Przyjazne Seniorom"

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom”

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom” 

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję