visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
Widok na Rotundę św. Mikołaja z perspektywy trawnika na Wzgórzu Zamkowym, na trawniku leżą złote liście. Fot. R. Soliński Widok na Rotundę św. Mikołaja z perspektywy trawnika na Wzgórzu Zamkowym, na trawniku leżą złote liście. Fot. R. Soliński

Jaki mamy klimat? Plany adaptacyjne miasta Cieszyna w świetle zmian klimatycznych

2022-09-19

LINK DO ANKIETY: https://www.interankiety.pl/f/oAw92vG6 

W ostatnich latach kwestia zachodzących zmian klimatycznych stała się jednym z „gorętszych” tematów i poważnym wyzwaniem dla całego świata. Coraz częściej słyszymy o zanikających lodowcach, wzroście poziomu mórz i oceanów, długotrwałych suszach, pożarach, powodziach i huraganach. Niestety, skutki tych zmian nie stanowią problemów tylko w odległych zakątkach świata. Również w Polsce odnotowuje się występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych takich jak fale upałów, okresy bezopadowe, susze, silne wiatry czy nawalne deszcze.

Problematyka zagrożeń klimatycznych ogrywa szczególną rolę na obszarach miejskich, co wynika przede wszystkim z charakteru terenów zurbanizowanych. Duży odsetek powierzchni nieprzepuszczalnych i obiektów budowlanych tworzy unikatowy mikroklimat, co ma swoje konsekwencje w zmianach warunków temperaturowych, opadowych czy wietrznych. To z kolei tylko wzmaga i tak już negatywne skutki zmian klimatycznych. Stojące w najbliższej perspektywie wyzwania klimatyczne oraz możliwe strategie zostały zdefiniowane zarówno przez Europejską Agencję Środowiska w opracowaniu Urban adaptation to climate change in Europe Challenges and opportunities for cities together with supportive national and European policies[1], jak i przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w dokumencie pn. Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030[2].

Miasto Cieszyn przystąpiło do opracowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Cieszyn do 2030 roku (MPA), powierzając wykonanie projektu tego dokumentu przedsiębiorstwu Atmoterm SA z Opola. Na opracowanie MPA Miasto pozyskało fundusze zewnętrzne w ramach projektu pn. „Cieszyn – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Funduszu Spójności – Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. MPA jest dokumentem strategiczno-wdrożeniowym, a jego głównymi elementami są część diagnostyczna zawierająca ocenę podatności miasta na zmiany klimatu oraz część programowa zawierająca szereg propozycji inwestycyjnych – działań adaptacyjnych, wynikających z rozpoznanych zagrożeń klimatycznych. Całość dokumentu jest przygotowywana przy zagwarantowaniu szeroko zaplanowanej partycypacji społecznej, w tym spotkań z Mieszkańcami, Przedstawicielami przedsiębiorstw i instytucji. Zachęcamy do wzięcia udziału w opracowaniu MPA – wspólnie podjęty wysiłek w postaci zaplanowania działań adaptacyjnych do zmian klimatu wpłynie pozytywnie na jakość życia mieszkańców Cieszyna, środowisko i infrastrukturę.

Zapraszamy do udziału w quizie dotyczącym wiedzy o zmianach klimatycznych oraz działań adaptacyjnych - KLIK

Zespół opracowujący MPA - Atmoterm SA

LINK DO ANKIETY: https://www.interankiety.pl/f/oAw92vG6 

[1] https://www.eea.europa.eu/publications/urban-adaptation-to-climate-change

[2] https://bip.mos.gov.pl/strategie-plany-programy/strategiczny-plan-adaptacji-2020/

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję