visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
Teatr im. A. Mickiewicza, fot. Wojciech Wandzel Teatr im. A. Mickiewicza, fot. Wojciech Wandzel

Trwa konkurs na dyrektora Teatru im. A. Mickiewicza w Cieszynie

2022-11-23

Przypominamy, że 18 listopada br. Burmistrz Miasta Cieszyna Gabriela Staszkiewicz ogłosiła konkurs na stanowisko Dyrektora Teatru im. A. Mickiewicza. Okres, na który zostanie powołany wybrany kandydat lub kandydatka, to trzy lata. Aplikację można składać do 9 grudnia 2022 r.

Osoba zatrudniona na na tym stanowisku będzie odpowiedzialna między innymi  za:

  1. kierowanie pracą Teatru i reprezentowanie go na zewnątrz;
  2. realizacja celów i zadań statutowych Teatru oraz przede wszystkim wypełnianie zapisów zaproponowanego „Programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru im. A. Mickiewicza”
  3. wykonywanie zadań wynikających z ustawy Kodeks Pracy w stosunku do pracowników Teatru
  4. gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań Teatru;
  5. gospodarowanie mieniem Teatru, w tym prowadzenie niezbędnych remontów bieżących;
  6. opracowywanie założeń działań inwestycyjnych dotyczących Teatru, szczególnie w zakresie jego remontów, modernizacji itp., w tym we współpracy z właściwą do spraw realizacji inwestycji komórką organizacyjną Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub jednostką organizacyjną gminy Cieszyn;
  7. podejmowanie działań zmierzających do pozyskanie środków zewnętrznych na finansowanie działań inwestycyjnych Teatru, w tym we współpracy z właściwą do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych komórką organizacyjną Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub jednostką organizacyjną gminy Cieszyn;
  8. wykonywanie wszelkich zadań, których celem jest promocja i rozwój działalności Teatru;
  9. współpraca z organizatorem – Gminą Cieszyn oraz instytucjami kultury, placówkami oświaty, organizacjami, stowarzyszeniami i fundacjami oraz innymi podmiotami, a także podejmowanie wszelkich działań w celu realizacji zadań związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej Cieszyna w zakresie kultury.

24 listopada o godzinie 16:00 odbędzie się prezentacja budynku Teatru, w których potencjalni kandydaci mogą wziąć udział. Zakończenie konkursu i wybór dyrektora planowany jest do 23. grudnia br.

Obligatoryjne oraz dodatkowe wymagania w stosunku do kandydatów, rodzaje i sposób złożenia dokumentów oraz wszelkie terminy - podane są w ogłoszeniu o konkursie, opublikowanym na stronach Urzędu Miejskiego oraz Teatru, a także w Biuletynach Informacji Publicznej tych instytucji.

Ogłoszenie o konkursie - https://bip.um.cieszyn.pl/oferta-pracy/33632/zarzadzenie-nr-0050-588-2022

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję