visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
Plac budowy na ul. Zamkowej 1. Zdjęcie z 6 października 2022 r. Plac budowy na ul. Zamkowej 1. Zdjęcie z 6 października 2022 r.

Co dalej z budową na Zamkowej 1?

2022-11-23

Informacja na temat realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Transgranicznego Centrum Informacji Turystycznej wraz z przestrzenią ekspozycyjną przy granicznym Moście Przyjaźni na szlaku Cieszyńskiego Tramwaju”.

Okoliczności współpracy z wykonawcą robót na Zamkowej 1 – firmą Intravi Sp. z o. o. Sp. k. – zmusiły Miasto Cieszyn do odstąpienia od umowy z tym dotychczasowym wykonawcą budowy Transgranicznego Centrum Informacji. Bezpośrednim powodem tej trudnej decyzji było przerwanie prac przez wykonawcę, pomimo wezwań do kontynuowania robót. Co warto podkreślić, miało na to wpływ także wcześniejsze za mało efektywne realizowanie robót. W najbliższych dniach Miasto Cieszyn przeprowadzi inwentaryzację wykonanych już prac, by móc przystąpić do wyboru nowego wykonawcy, tym samym zapewnić zrealizowanie projektu „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju (…)” .

W dniu 18 października 2022 r. wykonawca – firma Intravi Sp z o.o. Sp. k. – przerwał realizację prac. Zgodnie z zapisami umowy pomiędzy Gminą Cieszyn a Intravi Sp. z o.o. Sp.k., zamawiający wezwał wykonawcę do powrotu na budowę i kontynuację prac w piśmie z dnia 3 listopada 2022 r. oraz ponownie pismem z dnia 9 listopada 2022 r. (czyli po 21 dniach przerwy w realizacji robót), wyznaczając termin na powrót i kontynuację wykonania robót budowlanych do dnia 16 listopada 2022 r. W związku z tym, że w wyznaczonym terminie wykonawca nie podjął robót, w dniu 21 listopada 2022 r. zamawiający odstąpił od umowy, wdrażając zapis umowy mówiący, iż: „Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli wykonawca z własnej woli i bez uzasadnionych przyczyn przerwał roboty na okres dłuższy niż 21 dni i pomimo dodatkowego wezwania nie przystąpił do robót.”

W najbliższych dniach zostanie przeprowadzona inwentaryzacja wykonanych dotychczas robót budowlanych, na podstawie której zostanie określony zakres robót do dokończenia. Inwentaryzacja będzie stanowić punkt wyjścia do podjęcia działań zmierzających do niezwłocznego wyboru nowego wykonawcy robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Działania, które Miasto Cieszyn już podjęło, mają na celu dokończenie tego zadania w terminie przewidzianym na zakończenie projektu pn.: „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju – Rozwój Transgranicznej Turystyki”. Oferty od potencjalnych wykonawców pokażą także, czy koszty dokończenia realizacji tego zadania zamkną się w przyjętym na ten cel budżecie.

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję