visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
Grafika promująca Program stażowy w Urzędzie Miejskim w Cieszynie Grafika promująca Program stażowy w Urzędzie Miejskim w Cieszynie

Nabór uzupełniający stażystów na staż w lutym i marcu 2023 r.!

2023-01-17

OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM STAŻYSTÓW
NA STAŻ W OKRESIE LUTY – MARZEC 2023 R.


do udziału w “Programie stażowym w Urzędzie Miejskim w Cieszynie” realizowanym projektu „Cieszyn - miasto samowystarczalne” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny” 

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza nabór uzupełniający na dla studentów i absolwentów uczelni zainteresowanych odbyciem stażu w miesiącach luty i marzec 2023 r. i udziałem w “Programie stażowym w Urzędzie Miejskim w Cieszynie”:

1)    Staż jest przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz absolwentów uczelni, którzy w okresie do 5 lat uzyskali tytuł zawodowy.

2)    Staże odbywają się w 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Cieszynie odpowiednio w budynku przy ul. Rynek 1, ul. Ratuszowej 1 lub przy ul. Jana Kochanowskiego 14.

3)    Wolne miejsca stażowe w okresie luty-marzec 2023 r. są w następujących 5 komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Cieszynie: 
a)    Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego,
b)    Wydział Gospodarki Nieruchomościami, 
c)    Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości,
d)    Biuro Spraw Społecznych,
e)    Wydział Kultury i Promocji Miasta.

4)    Staż obejmuje 120 godzin zegarowych miesięcznie i odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

5)    Osoby zainteresowane odbyciem stażu wypełniają załączony do ogłoszenia o naborze wniosek o odbycie stażu oraz dołączają do niego podpisane CV.

6)    Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 24 stycznia 2023 roku.

7)    Kompletny wniosek można złożyć w Kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez Platformę ePUAP w postaci skanów wymaganych dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

8)    Zespół zadaniowy ds. programu stażowego odpowiada za proces rekrutacji, podejmuje decyzję o przyjęciu na staż w terminie do dnia 26 stycznia 2023 roku oraz niezwłocznie powiadomi zainteresowane osoby o wynikach rekrutacji.

9)    Umowy stażowe zostaną podpisane do dnia 31 stycznia 2023 roku.

10)    W przypadku podpisania umowy stażowej wynagrodzenie będzie wynosić 25,00 zł brutto za godzinę odbywania stażu.

11)    Szczegółowe informacje dotyczące procesu naboru o rekrutacji znajdują się w Regulaminie „Programu stażowego w Urzędzie Miejskim w Cieszynie” załączonym do niniejszego ogłoszenia.

Stanisław Kawecki
Sekretarz Miasta CieszynaPliki do pobrania:

wniosek_nabor_uzupelniajacy.odt

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję