visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
Kura (fot. materiał UM) Kura (fot. materiał UM)

Komunikat o wystąpieniu grypy ptaków na terenie powiatu cieszyńskiego

2023-01-23

Zasady obowiązujące w obszarze zagrożonym wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na podstawie Rozporządzenia Wojewody Śląskiego z dnia 20 stycznia 2023 r.

Na obszarze zagrożonym nakazuje się:


1) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanego do
transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz
innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej
grypy ptaków;
2) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące oraz
wychodzące z gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, w szczególności odkażanie
rąk i obuwia;
3) niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii
o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności
zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.
Na obszarze zagrożonym zakazuje się:
1) wyprowadzania z gospodarstw, gdzie jest utrzymywany drób oraz wprowadzania do
gospodarstw drobiu lub innych ptaków oraz ssaków bez zgody właściwego miejscowo
powiatowego lekarza weterynarii;
2) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych,
drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i jaj bez zgody właściwego miejscowo
powiatowego lekarza weterynarii;
3) wywożenie lub rozrzucanie ściółki lub nawozów naturalnych z gospodarstw, gdzie jest
utrzymywany drób bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
4) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub
inne ptaki;
5) wypuszczanie drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.


Powyższe zasady obowiązują na obszarze zagrożonym do 8 lutego 2023 rPliki do pobrania:

Komunikat o wystąpieniu grypy ptaków na terenie powiatu cieszyńskiego

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję