visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn

RAPORT O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI CIESZYNA PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA

2023-03-09

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cieszyn w 2023 roku ogłoszone zostały na podstawie zarządzenia Nr 0050.72.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 13 lutego 2023 r., zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity:  Dz. U. z 2023 r., poz. 40), oraz w związku z § 4 ust. 1 i § 5 załącznika do uchwały Nr XVII/179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Cieszyna (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 30 kwietnia 2020 r., poz. 3471).

Cel konsultacji: celem przeprowadzania konsultacji było zebranie opinii mieszkańców, w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cieszyn w 2023 roku

Czas trwania konsultacji: konsultacje trwały od dnia 17 lutego 2023 r. do dnia 2 marca 2023 r.

Zastosowana forma konsultacji: uwagi i opinie można było złożyć w formie:
    1) elektronicznej, przesyłając wypełniony formularz konsultacyjny na adres: ochrona@um.cieszyn.pl
    2) papierowej, składając wypełniony formularz konsultacyjny w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1.
       
Ilość osób uczestniczących:  uprawnionymi do udziału w konsultacjach byli mieszkańcy Cieszyna. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.

Podsumowanie konsultacji: zgodnie z § 9 ust. 4 przytoczone powyżej uchwały Nr XVII/179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r., konsultacje uważa się ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców. Konsultacje maja charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.

Rekomendowane kierunki działania: skierowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cieszyn w 2023 roku w kształcie skierowanym pod konsultacje.

Cieszyn, 6 marca 2023 r.
Sporządziła: st insp. Małgorzata Węgierek, Wydz. OŚRPliki do pobrania:

Raport z konsultacji z mieszkańcami

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję