visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
materiał UM materiał UM

Cieszyn opracowuje Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu

2023-03-16

Zła jakość powietrza, rosnące zapotrzebowanie na energię czy też odczuwalne niekorzystne zmiany klimatu w postaci upałów, silnych porywów wiatru i gwałtownych opadów to problemy, z którymi coraz częściej borykają się mieszkańcy nie tylko miast. Jednym z działań wychodzącym naprzeciw tej sytuacji jest opracowanie Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (tzw. SECAP, z ang. sustainable energy and climate action plans. Taki Plan zawiera przyjęte przez władze lokalne cele, kroki i działania zmierzające do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko oraz przystosowania się do postępujących zmian klimatycznych. 

Miasto Cieszyn postanowiło dołączyć do światowego grona tysięcy samorządów lokalnych (w tym wielu skupionych w tzw. „Porozumieniu Burmistrzów”), które dobrowolnie zaangażowały się w realizację celów w zakresie klimatu i energii. Projekt dokumentu SECAP, z którym aktualnie można się zapoznać w ramach konsultacji społecznych, obejmuje określenie długoterminowej strategii pod względem ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz zrównoważonego rozwoju do 2030 r. Opracowanie zawiera wyniki bazowej inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń dla całego miasta, a także przedstawia strategię rozwoju Cieszyna pod względem energetycznym i adaptacyjnym do zmian klimatu. Miasto zobowiązuje się do podjęcia działań wspierających realizację unijnego celu, którym jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 40% do 2030 roku (w odniesieniu do roku 1990) oraz do przyjęcia wspólnego podejścia do kwestii łagodzenia skutków zmian klimatu i adaptacji do nich.

Warto dodać, iż obecnie Unia Europejska pracuje nad długofalową strategią redukcji emisji i zaktualizowaniem planów klimatycznych m.in. w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych do poziomu co najmniej 55% do roku 2030 (w stosunku do roku 1990), jednak najprawdopodobniej nowe regulacje zaczną obowiązywać od 2024 r. Zaproponowane w SECAP dla Miasta Cieszyna działania obejmują szeroki zakres: poczynając od działań inwestycyjnych, takich jak termomodernizacje budynków, wymiana źródeł ciepła i systemów grzewczych, montaż instalacji OZE, wymianę oświetlenia, a kończąc na działaniach edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych. Mają one przyczynić się do m.in. poprawy jakości powietrza, ograniczenia zużycia energii, a także rozwoju potencjału odnawialnych źródeł energii. 

Warto nadmienić, iż opracowywany dokument jest komplementarny z obowiązującymi dokumentami strategicznymi miasta o podobnym charakterze, tj. z „Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Cieszyn na lata 2022-2030” (przyjętym przez Radę Miejską Cieszyna w listopadzie 2022 r.), „Miejskim Planem Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Cieszyna do roku 2030” (uchwalonym w lutym br.) oraz „Strategią Elektromobilności dla Miasta Cieszyna w latach 2020-2030” (którą Rada Miejska uchwaliła w czerwcu 2020 r.). Opracowanie dokumentu pn. „Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla Miasta Cieszyna” jest realizowane w ramach projektu pn. „Cieszyn – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Funduszu Spójności – Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020.

Burmistrz Miasta Cieszyna oraz firma Atmoterm S.A. zaprasza mieszkańców Cieszyna, lokalnych przedsiębiorców oraz wszystkich zainteresowanych tematyką dokumentu SECAP do włączenia się w proces jego opracowania w ramach prowadzonych konsultacji społecznych. Konsultacje potrwają do 6 kwietnia br. Z projektem dokumentu można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Cieszyna (https://bip.um.cieszyn.pl/). Do publicznego wglądu projekt dokumentu został wyłożony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1 (pokój nr 117,  od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu). Ponadto zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 28 marca 2023 r. o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej w Oranżerii Zamku Cieszyn (ul. Zamkowa 3A).

Przypominamy również o możliwości wypełnienia ankiety – quizu dostępnego pod linkiem
https://www.interankiety.pl/f/y4gEyw3Q?fbclid=IwAR27NsS4CTNpt5o7Ros_lDTFlj6ja3yFTlxvpJkwyNyZTpuj2dp_HQTskU0Pliki do pobrania:

Cieszyn opracowuje Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję