visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
materiał UM materiał UM

Raport podsumowujący wynik konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna

2023-03-16

Raport podsumowujący wynik konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023 w Gminie Cieszyn”


W ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna w formie zbierania uwag i opinii w postaci papierowej oraz elektronicznej, w okresie od 9 do 22 lutego 2023 roku można było zgłaszać uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023
w Gminie Cieszyn”.

W okresie tym, projekt uchwały dostępny był:
    • na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie, w zakładce: Konsultacje z mieszkańcami,
    • na stronie internetowej Cieszyna, w zakładce: Aktualności,
    • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie,

Uwagi i opinie można było złożyć w formie:
    • elektronicznej, przesyłając wypełniony formularz konsultacyjny na adres: poczta@mops.cieszyn.pl,
    • papierowej, składając wypełniony formularz konsultacyjny w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Uprawnieni do udziału w konsultacjach byli mieszkańcy zamieszkujący na terenie całego Cieszyna.
W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna opinia, ani uwaga w sprawie w/w projektu uchwały.

Zgodnie z § 9 ust. 4 Uchwały Nr XVII/179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Cieszyna (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2020 r., poz. 3471), konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców.

Cieszyn, 13 marca 2023 r.Pliki do pobrania:

Raport podsumowujący wynik konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję