visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
Zdjęcie z podpisania umowy na przebudowę ul. Mickiewicza, fot. Miejski Zarząd Dróg Zdjęcie z podpisania umowy na przebudowę ul. Mickiewicza, fot. Miejski Zarząd Dróg

Umowa na przebudowę ulicy Mickiewicza podpisana

2023-04-21

Miejski Zarząd Dróg poinformował, że została podpisana umowa na przebudowę ul. Mickiewicza. 

Dziś (21 kwietnia) w siedzibie MZD została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej nr 390072S - ul. Mickiewicza w Cieszynie na odcinku od Al. J. Łyska do budynku mieszkalnego Mickiewicza 8.

Zakres prac będzie obejmować: 
- przebudowę drogi na długości 763,5 m z obecnej szer. ok. 3,5 m do szer.6 m;
- nową konstrukcję podbudowy i nawierzchni; 
- ścieżkę rowerową szer.2m o dł. 586 m;
- chodniki szer. 2 m i 1,2 m o dł. 179 m;
- budowę kan. deszczowej - 721 m; 
- budowę muru oporowego - 35 m; 
- przebudowę oświetlenia ulicznego - linia kablowa 687 m, 15 słupów z lampami; 
- przebudowę wodociągu wraz z przyłączami; 
- przebudowę kolidującej sieci kan. sanitarnej i teletechnicznej. 

Wykonanie przebudowy ulicy Mickiewicza wynika z potrzeby zapewnienia alternatywnego ciągu komunikacyjnego w tym obszarze po wyłączeniu z użytkowania odcinka sąsiedniej drogi powiatowej ul. Błogockiej, spowodowanym osunięciem się podłoża gruntowego. Obecnie dojazd z południowo-wschodnich dzielnic miasta w kierunku sąsiednich gmin Puńców i Dzięgielów oraz dalej w kierunku przejścia granicznego z Republiką Czeską w Lesznej Górnej odbywa się znacznym objazdem. Droga stanowi również dojazd z centrum miasta do terenów rekreacyjnych zlokalizowanych przy Al. J. Łyska. Ponadto istniejąca szerokość jezdni ulicy Mickiewicza wynosząca ok. 3,5 m na odcinku od ul. Kasztanowej do Al. Łyska nie zapewnia możliwości wymijania się pojazdów, a stan podbudowy uniemożliwia poruszanie się pojazdów o DMC ponad 8 t.

Wykonawcą robót będzie konsorcjum firm: Instal Cymorek Spółka z o.o. - lider konsorcjum , z siedzibą w Kiczycach (43 - 430) przy ul. Pierściecka 73, oraz Auto - Trans Asfalty Sp z o.o. - partner konsorcjum, z siedzibą w Gierałtowicach (44 - 186) przy ul. Ks. Roboty 80.

Całkowita wartość robót: 5.976.665,94 zł. 

Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych ( dofinansowanie 5.000.000 zł).

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy do dnia 21 lutego 2024r.

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję