visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
Koncepcja zagospodarowania łąki przy ul. Morcinka (mat. UM) Koncepcja zagospodarowania łąki przy ul. Morcinka (mat. UM)

Konsultacje społeczne na os. Podgórze po raz kolejny

2023-05-25

W środę 24 maja odbyły się kolejne konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania terenów zielonych przy osiedlu Podgórze. Były to ostatnie konsultacje w terenie przed opracowaniem końcowego projektu. Zaproponowane koncepcje uwzględniały zgłaszane do tej pory sugestie i głosy mieszkańców zarówno na spotkaniach jak i wpływające przez cały okres konsultacji. Spotkanie prowadzili architekci z firmy Amaya Architekci, która realizuje proces konsultacyjny. Przedstawiono koncepcje zagospodarowania trzech terenów:

1. Łąki za garażami przy ulicy Morcinka, która od poprzednich konsultacji była obiektem szczególnej uwagi i troski mieszkańców osiedla. W związku z uwagami, ale także stale obecną ideą zachowania naturalnych właściwości przyrodniczych i widokowych łąki, zweryfikowano wcześniejsze pomysły. Zrezygnowano z większych instalacji typu siłownia, elementy placu zabaw w kierunku form typowo wypoczynkowych. Ingerencja w łąkę będzie tylko po jej obrzeżach. Od strony garaży będzie to pas wzdłuż obecnych tam drzew wzbogaconych o nowe nasadzenia. Będzie poprowadzona trasa-promenada w postaci pętli dostępna z dwóch stron garaży w górnej części terenu. To jedyna bardziej utwardzona trasa umożliwiająca dostęp do tego terenu osobom w różnym wieku i możliwościach poruszania się. Wzdłuż promenady planowane są ławki typu leżaki oraz huśtawki widokowe, hamaki, ogród deszczowy zatrzymujący wodę w terenie na dłużej. Postawiono na taki charakter ingerencji, która służy wypoczynkowi w naturalnym otoczeniu z wyjątkowym widokiem. Sama łąka pozostaje bez zmian z obecnymi już ścieżkami w postaci przedeptów. Łąkę miejscami można wzbogacić o więcej gatunków w kierunku łąki kwietnej jaka jest charakterystyczna dla terenów podgórskich. Planowane są też nasadzenie po obrzeżach łąki wzbogacone o gatunki lokalne oraz ukryte elementy habitatowe dla owadów, gryzoni, ptaków.
Łąka jest intensywnie używana przez spacerowiczów z psami. Aby uniknąć konfliktów i udostępnić ten teren wszystkim mieszkańcom zaplanowano ukryty na obrzeżu łąki psi wybieg dostępny od garaży poniżej wśród zakrzewień.
W przyszłości, gdy możliwe będzie zagospodarowanie terenów pod parking przy ulicy Kargera planuje się dostęp stamtąd ścieżką na teren łąki. Wymaga to jednak dalszych ustaleń.

2. Terenu przy parkingu na ul. Popiołka wśród bloków przy istniejącym tam wybiegu dla psów. Koncepcja dla tej lokalizacji zakłada głównie ideę lasu kieszonkowego. Są to szybko rosnące, gęste zadrzewienia mające dawać efekt "zielonej ściany" co pozwoliłoby urozmaicić teren osiedla, dać naturalną przegrodę wyciszającą i bioróżnorodną. W projekcie jest też remont chodników, tunel z wierzby, ławki, latarnie solarne, habitatowe domki dla zwierząt.

3. Łąki nad Uniwersytetem Śląskim dostępnej od strony ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej. Jest to teren o znacznym nachyleniu, który daje możliwość wykorzystania pod miejsca spacerowe jedynie w formie istniejących przedeptów oraz w postaci wijącej się ścieżki łagodzącej znaczne spadki terenu. Zaproponowano tutaj obsadzenie skarpy niską roślinnością (gatunki rodzime, wieloletnie), wykonanie ogrodu deszczowego, budek habitatowych dla zwierząt, nasadzenia śródpolne zasłaniające budynki na dole. Planowana jest strefa integracji społecznej z ławkami widokowymi, leżakami, stołami w górnej części. Są strefy zachowujące charakter łąki niekoszonej ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk ziemowita. Strefa rowerowa ENDURO pozostaje w obecnej formie.

Przedstawione przez firmę Amaya Architekci propozycje po dzisiejszym spotkaniu będą ponownie aktualizowane oraz konsultowane z merytorycznymi pracownikami Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz Miejskiego Zarządu Dróg. Czekamy również na opinię dendrologiczną tych terenów. Następnie opracowany projekt będzie zatwierdzany przez Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych i stopniowo wprowadzany do realizacji w drodze przetargów.

Projekt: „Cieszyn – miasto samowystarczalne" jest finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach programu „Rozwój lokalny".

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję