visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn

Informacja o trwającym naborze do dotacji: Mikroinwestycje w MŚP.

2023-09-07

Uprawnionymi do udziału są mikro, małe i średnie firmy z województwa śląskiego z podregionów: katowicki, bielski, tyski, rybnicki, gliwicki, bytomski i sosnowiecki.

Celem dotacji jest wsparcie inwestycji produkcyjnych, logistycznych i usługowych, przyczyniających się do:

  • zmiany profilu działalności i/lub wprowadzenia nowych/ulepszonych, neutralnych dla klimatu produktów,
  • zdobycia nowych rynków i stworzenia nowych miejsc pracy lub utrzymania już istniejących w przedsiębiorstwach;
  • inwestycje przyczyniające się do zmniejszenia zużycia surowców w procesach produkcyjnych,
  • wdrożenie czystych technologii redukujących masę odpadów lub zapobiegających ich powstawaniu, zwiększenie reużycia produktów, recyklingu materiałów,
  • efektywnego gospodarowania zasobami oraz ograniczające zużycie energii w procesach produkcyjnych.

Przedmiotem dotacji jest:

  • zakup maszyn i urządzeń oraz innych środków trwałych;
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych w tym technologii, know-how;
  • szkolenia;
  • koszty pośrednie;

Maksymalna kwota dofinansowania 2 mln PLN

Minimalna kwota dofinansowania 500 tys PLN 

Poziom dofinansowania do 60%;

Termin naboru 5 lipiec - 26 wrzesień 2023 r.;

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję