visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn

Fundusze dla przedsiębiorców

2023-09-11

Fundusze dla przedsiębiorców

Oferta obejmuje łącznie 81 konkursów: 29 z programów krajowych, 32 z programów regionalnych, 11 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz 9 z Krajowego Planu Odbudowy.

Dla firm:

  1. Na innowacyjność i B+R – ścieżka SMART

W konkursie tym firmy mogą uzyskać dofinansowanie kompleksowych projektów prac badawczo-rozwojowych oraz wdrażania innowacji.

Wnioski przyjmowane są do 30 października 2023r.

Informacje o naborze dla MŚP - LINK

Informacje o naborze dla dużych przedsiębiorstw - LINK

  1. Na innowacyjność i dostępność – również ścieżka SMART

Celem działania jest zaspokojenie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami

Wnioski przyjmowane są do 30 października 2023r.

Informacje o naborze dla MŚP - LINK

Informacje o naborze dla dużych przedsiębiorstw - LINK

  1. Na kompetencje cyfrowe

Celem jest wsparcie szkoleniowe i doradcze dla MŚP w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych kadry menedżerskiej.

Wnioski przyjmowane są do 30 listopada 2023r.

Informacje o naborze - LINK

  1. Na robotyzację i cyfryzację

Nabór prowadzony z KPO przeznaczony dla dużych firm.

Wnioski przyjmowane są do 9 października 2023r.

Informacje o naborze - LINK

  1. Na innowacje dla środowiska

Celem jest wspieranie przedsięwzięć w ochronie środowiska. Innowacyjność może dotyczyć produktu, technologii lub procesu o zasięgu co najmniej polskiego rynku, poprzedzonych pracami badawczo-rozwojowymi potwierdzającymi gotowość rozwiązania do wdrożenia na większą, komercyjną skalę.

Wnioski przyjmowane są do 6listopada 2023r.

Informacje o naborze - LINK

Pełną informację o funduszach można znaleźć na stronie funduszy europejskich

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję