visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
Grafika informacyjna Grafika informacyjna

Ogłoszenie o naborze stażystów na staż w czasie październik-grudzień 2023 r.

2023-09-19

OGŁOSZENIE O NABORZE STAŻYSTÓW NA STAŻ W OKRESIE PAŹDZIERNIK – GRUDZIEŃ 2023 R.

do udziału w „Programie stażowym w Urzędzie Miejskim w Cieszynie” realizowanym projektu „Cieszyn - miasto samowystarczalne” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza nabór dla studentów i absolwentów uczelni zainteresowanych odbyciem stażu w miesiącach październik - grudzień 2023 r. i udziałem w „Programie stażowym w Urzędzie Miejskim w Cieszynie”:

 • Staż jest przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz absolwentów uczelni, którzy w okresie do 5 lat uzyskali tytuł zawodowy.
 • Staże odbywają się w 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Cieszynie odpowiednio w budynku przy ul. Rynek 1, ul. Ratuszowej 1 lub przy ul. Jana Kochanowskiego 14.
 • Wolne miejsca stażowe w okresie październik-grudzień 2023 r. są w następujących 6 komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Cieszynie:
  1. Wydział Finansowy
  2. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości
  3. Wydział Kultury i Promocji Miasta
  4. Biuro Spraw Społecznych
  5. Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych
  6. Wydział Gospodarki Nieruchomościami
 • Staż obejmuje 120 godzin zegarowych miesięcznie i odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
 • Osoby zainteresowane odbyciem stażu wypełniają załączony do ogłoszenia o naborze wniosek o odbycie stażu oraz dołączają do niego podpisane CV.
 • Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 21 września 2023 roku.
 • Kompletny wniosek można złożyć w Kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego                     w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez Platformę ePUAP w postaci skanów wymaganych dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.
 • Zespół zadaniowy ds. programu stażowego odpowiada za proces rekrutacji, podejmuje decyzję o przyjęciu na staż w terminie do dnia 25 września 2023 roku oraz niezwłocznie powiadomi zainteresowane osoby o wynikach rekrutacji, bądź o rozmowach kwalifikacyjnych.
 • Umowy stażowe zostaną podpisane do dnia 29 września 2023 roku.
 • W przypadku podpisania umowy stażowej wynagrodzenie będzie wynosić 25,00 zł brutto za godzinę odbywania stażu.
 • Szczegółowe informacje dotyczące procesu naboru o rekrutacji znajdują się w Regulaminie „Programu stażowego w Urzędzie Miejskim w Cieszynie” załączonym do niniejszego ogłoszenia.

 

                                                                                                     Stanisław Kawecki

                                                                                               Sekretarz Miasta Cieszyna

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję