visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn

Informacja po spotkaniu Burmistrza Miasta Cieszyna z Przedsiębiorcami w temacie zwolnień niektórych nieruchomości z podatku od nieruchomości

2023-10-16


W dniu 10 października 2023r. w Ratuszu odbyło się spotkanie w temacie zwolnień niektórych nieruchomości z podatku od nieruchomości. W spotkaniu z Burmistrzem Miasta Cieszyna udział wzięło kilkunastu Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Cieszyna.
Obecnie obowiązująca uchwała, będąca przedmiotem rozmów, zawiera zwolnienia, o które Przedsiębiorcy, na chwilę obecną, mogą wnioskować do końca 2023r. Dotychczas, w oparciu o zapisy tej uchwały, Miasto Cieszyn udzieliło zwolnień z podatku od nieruchomości na kwotę blisko 14 milionów złotych. Z uwagi na brak dalszych rozwiązań unijnych, niezbędnych do opracowania uchwały obejmującej kolejne lata, Burmistrz Miasta Cieszyna zaproponuje Radzie Miejskiej Cieszyna przedłużenie czasu obowiązywania obecnej uchwały o kolejne pół roku, tj. do końca czerwca 2024r. Czas oczekiwania na rozwiązania unijne warto wykorzystać na rozmowy o tym, co może zawierać kolejna uchwała.
Uczestnicy spotkania dyskutowali zarówno o tych zapisach w uchwale, z których Przedsiębiorcy na przestrzeni lat 2014-2023 skorzystali, jak i o tych, którymi nie byli zainteresowani. W odniesieniu do tych ostatnich wywiązała się dyskusja. Uczestnicy rozważali możliwe przyczyny braku zainteresowania Przedsiębiorców niektórymi rozwiązaniami omawianej uchwały. Przedsiębiorcy dzieli się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami związanymi z korzystaniem z rozwiązań zapisanych w analizowanej uchwale oraz złożyli propozycje nowych zapisów, które kolejna uchwała mogłaby obejmować. Miasto ze swej strony zapewniło, że w kolejnej uchwale pozostaną te zapisy obecnie obowiązującej uchwały, z których Przedsiębiorcy korzystają. Dyskusja rozpoczęta na dzisiejszym spotkaniu jest krokiem w stronę zaproponowania Radzie Miejskiej Cieszyna takich rozwiązań, które pozwolą na wspieranie Przedsiębiorców, przy jednoczesnym zapewnieniu Miastu dochodów.
Nawiązując do tematyki spotkania Burmistrz Miasta Cieszyna przekazała zebranym informację o wizycie delegacji z Cieszyna w nowo wybudowanym obiekcie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE), jakim jest Akcelerator biznesowy Kssenon. Akcelerator umiejscowiony jest w Podstrefie Jastrzębsko-Żorskiej KSSE i ma na celu wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości. Wizyta miała na celu zainteresowanie Cieszynem Zarządu KSSE, zaprezentowanie potencjału i możliwości miasta oraz wskazanie miejsc na terenie Cieszyna, które mogłyby zostać wykorzystane na wzór Akceleratora biznesowego Kssenon. Przedsiębiorcy uczestniczący w spotkaniu wyrazili zainteresowanie spotkaniem z przedstawicielami KSSE oraz przedstawicielem cieszyńskiej firmy PROMOT, która jako jedyna w Cieszynie korzysta z ulg oferowanych przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną.
Dyskusja dotknęła także innych tematów, takich jak kierunki rozwoju i promocji Miasta Cieszyn czy współpracy z Gminą Hażlach w zakresie wykorzystania terenów inwestycyjnych.
Spotkanie było pierwszym ze spotkań służących wypracowaniu treści kolejnej uchwały, która będzie zawierała katalog zwolnień podatkowych na kolejne lata. Wszystkie zaproponowane przez Przedsiębiorców rozwiązania poddane zostaną analizom, a o ich wyniku Miasto poinformuje Przedsiębiorców na kolejnym spotkaniu.
Sabina Kasprzak-Tecmer
(stanowisko ds. organizacji pozarządowych i przedsiębiorczości)

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję