visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn

Zarządzenie Nr 0050.587.2023

2023-10-17

Zarządzenie Nr 0050.587.2023

Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia 16 października 2023 roku

w sprawie nieuznania celowości realizacji zadania pod nazwą: „Aktywna Pewność Siebie – Warsztaty samoobrony i crossfitu” zawartego w ofercie Fundacji FUCCO

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 571)

§ 1

Nie uznaję celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Aktywna Pewność Siebie – Warsztaty samoobrony i crossfitu” zawartego w ofercie złożonej w dniu 9.10.2023 r. przez Fundację FUCCO.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozdzielnik:

1 x OR – rejestr zarządzeń,

1 x WS

1 x tablica ogłoszeńPliki do pobrania:

Zarządzenie Nr 00.50.587.2023

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję