visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
grafika grafika "raport z konsultacji społecznych" (mat. UM)

RAPORT Z KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI CIESZYNA PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA

2023-11-20

Raport podsumowujący wynik konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie przyjęcia Programu osłonowego "Pomoc w zakresie dożywiania na terenie Gminy Cieszyn" na lata 2024-2028.

W ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna w formie zbierania uwag i opinii w postaci papierowej oraz elektronicznej, w okresie od 12 października 2023 roku do 25 października 2023 roku można było zgłaszać uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie przyjęcia Programu osłonowego "Pomoc w zakresie dożywiania na terenie Gminy Cieszyn" na lata 2024-2028.

W okresie tym, projekt uchwały dostępny był:
    • na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie, w zakładce: Konsultacje z mieszkańcami,
    • na stronie internetowej Cieszyna, w zakładce: Aktualności,
    • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie,

Uwagi i opinie można było złożyć w formie:
    • elektronicznej, przesyłając wypełniony formularz konsultacyjny na adres: poczta@mops.cieszyn.pl,
    • papierowej, składając wypełniony formularz konsultacyjny w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Uprawnieni do udziału w konsultacjach byli mieszkańcy zamieszkujący na terenie całego Cieszyna.
W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna opinia, ani uwaga w sprawie w/w projektu uchwały.

Zgodnie z § 9 ust. 5 Uchwały Nr XVII/179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Cieszyna (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2020 r., poz. 3471), konsultacje uważa się za ważne.

Cieszyn, 20 listopada 2023 r.

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję