visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
Skwer od ul Bielskiej Skwer od ul Bielskiej

Renowacja skwerów

2024-01-29

Prace modernizacyjne dotyczą istniejącego skweru na zbiegu ulic Wyższa Brama i Bielska oraz malego zieleńca mającego powstać naprzeciwko czyli na rogu ulic Wyższa Brama i Plac Kościelny.

Na skrzyżowaniu ulic Wyższa Brama oraz Bielska trwają prace nad udostępnieniem terenu w nowej formie jako tzw. park kieszonkowy. Chodzi o przeobrażenie dotychczasowej, nieuporządkowanej przestrzeni pod funkcjonalny skwer.

Zmiany na skwerze Wyższa Brama / Bielska dotyczą następujących działań:

- inwentaryzacja zieleni, oszacowanie jej zdrowotności i walorów,

- rozbiórka dawnego kiosku,

- uporządkowanie terenu i zabezpieczenie drzew,

- usunięcie drzew i krzewów w złym stanie lub będących gatunkami nieporządanymi (np. sumak octowiec), cięcia pielęgnacyjne,

- wprowadzenie nowych nasadzeń (jabłonie ozdobne, grab, krzewy: trzmielina, kalina, kosodrzewina oraz byliny ozdobne), odtworzenie żywopłotu z ligustru pospolitego od ul. Bielskiej,

- montaż elementów małej architektury i oświetlenia,

- wykonanie przyłącza wodociągowego, poidełko,

- wprowadznie utwardzonej nawierzchni do przemieszczania się w kształcie nawiązującym do logo miasta, będącej jednocześnie powierzchnią przepuszczalną dla wód opadowych,

- stworzenie przestrzeni estetycznej, służącej rekreacji

Projekt: „Cieszyn – miasto samowystarczalne" jest finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach programu „Rozwój lokalny".

Projekt zagospodarowania terenu skweru na zbiegu ulic Wyższa Brama i Bielska

Legenda do projektu

 

Fot. 1 i 2  Skwer podczas prac modernizacyjnych

***

Zmiany pojawią się także naprzeciwko opisanego skweru, czyli w miejscu słupa ogłoszeniowego na skrzyżowaniu ul. Wyższa Brama z Placem Kościelnym.

Zmiany na mikrozieleńcu Wyższa Brama / Plac Kościelny dotyczą następujących działań:

- rozpłytowanie fragmentu istniejącego chodnika, 

- zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej, zmniejszenie efektu tzw. miejskiej wyspy ciepła,

- usunięcie słupa ogłoszeniowego,
- montaż elementów małej architektury (siedziska, kosz), budowa oświetlenia,

- nasadzenia z traw ozdobnych,

- wykonanie przyłącza wodociągowego, poidełko,

- stworzenie przestrzeni biologicznie czynnej o wysokich walorach estetycznych

Projekt: „Cieszyn – miasto samowystarczalne" jest finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach programu „Rozwój lokalny".

Projekt zagospodarowania minizieleńca na zbiegu ulic Wyższa Brama i Plac Kościelny

Legenda do projektu

Stan przed zmianami

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję