visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
Grafika informacyjna Grafika informacyjna

Ważna informacja dla posiadaczy licencji na przewóz taksówką wydanych przed 17.09.23

2024-01-30

o konieczności weryfikacji spełnienia wymagań ustawowych (przedsiębiorców posiadających licencję na przewóz osób taksówką - zarówno przedsiębiorców osobiście wykonujących przewóz, jak i każdego kierowcy zatrudnionego lub niezatrudnionego przez przedsiębiorcę lecz wykonującego osobiście przewóz na jego rzecz).

Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Cieszynie informuje, iż zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 26 maja 2023r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2023 r. poz. 1123, z późn. zm.) na przedsiębiorców posiadających licencję na przewóz osób taksówką został nałożony obowiązek przedstawienia organowi, który wydał licencję następujących dokumentów :

  • zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zwodu kierowcy (w oryginale),

  • prawo jazdy (w oryginale do wglądu),

  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (w oryginale do wglądu),

  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (w oryginale do wglądu)

Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymagań należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Cieszynie przy ul. Kochanowskiego 14, do 31 marca 2024 r. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku lub niespełnienia warunków wskazanych powyżej, licencje wydane przed dniem 17 września 2023 r. zachowają ważność jedynie do 30 czerwca 2024 r.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Cieszynie pod numerem telefonu 33 479 43 75.

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję