visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
parking (grafika UM Cieszyn) parking (grafika UM Cieszyn)

Ogłoszenie

2024-02-02

WYNAJĘCIE NIERUCHOMOŚCI NA CELE PARKINGOWE

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza cztery ustne przetargi nieograniczone na zagospodarowanie w formie wynajęcia na czas oznaczony do dnia 30 kwietnia 2025 r. z przeznaczeniem na 4 miejsca parkingowe części nieruchomości Gminy Cieszyn położonej przy ul. Kiedronia, tj. działki nr 23/2 obr. 42.
Przedmiotem przetargu jest przedstawione na poniższym obrazie miejsce parkingowe nr 1, 2, 3, 4:Przetargi odbędą się w dniu 15 lutego 2024 r.  w sali nr 205 Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1 (II piętro) o następujących godzinach: 
    1. miejsce postojowe nr 1 -  1000
    2. miejsce postojowe nr 2- 1015
    3. miejsce postojowe nr 3 - 1030
    4. miejsce postojowe nr 4 - 1045

Stawka wyjściowa czynszu przyjęta do przetargu wynosi 100,00 zł. Stawka ta będzie stanowić podstawę do określenia wysokości miesięcznego czynszu, płatnego do 10 dnia każdego miesiąca. Stawka czynszu podlegać będzie rocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Termin waloryzacji przenosi się na kolejny rok w przypadku, gdy podwyżka czynszu nie przekracza 15,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 100,00 zł. Wadium należy wnieść przelewem bądź wpłatą gotówkową na konto bankowe do dnia 13 lutego 2024 r. Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie nr 12 1020 2313 0000 3102 1123 5233.
Wpłata 1 wadium oznacza chęć przystąpienia do 1 przetargu. 

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług uzyskana w przetargu stawka czynszu zostanie zwiększona o obowiązującą stawkę podatku VAT (aktualnie 23 %). 
Dodatkowych informacji w tej sprawie można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pod numerem telefonu 33 4794 231 lub 33 4794 232.

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję