visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
Lasek Miejski (mat UM Cieszyn) Lasek Miejski (mat UM Cieszyn)

Modernizacja Rezerwatu Lasek Miejski

2024-02-05

Trwają prace w kompleksie Lasku Miejskiego tj.: w Rezerwacie Lasek Miejski nad Puńcówką wraz z użytkiem ekologicznym Łęg nad Puńcówką, Rezerwacie Lasek Miejski nad Olzą oraz zespole przyrodniczo - krajobrazowy Lasek Miejski w Błogocicach. Ten popularny teren spacerów od dawna martwił mieszkańców swoim stanem. Dzięki środkom w ramach projektu "Cieszyn - miasto samowystarczalne" Lasek Miejski stanie się znacznie bardziej dostępny i bezpieczny.


Na terenie obszarów objętych ochroną przyrody mamy dwóch wykonawców, jeden dla ścieżki dolnej, ścieżki do schodów Waltera włącznie ze schodami, który rozpoczął prace w połowie stycznia (od rozbiórek). Drugi wykonawca działa w części ścieżki górnej i schodów, a także w zakresie ścieżki w Lasku Miejskim w Błogocicach, rozpoczął zadanie początkiem lutego.

Zaplanowane prace w Lasku Miejskim nad Puńcówką wraz z użytkiem ekologicznym Łęg nad Puńcówką:
- utworzenie ścieżki z nawierzchni mineralnej z metalowymi obrzeżami dotyczy ścieżki dolnej w rezerwacie,
- utorzenie ścieżki z nawierzchni mineralnej bez obrzeży dotyczy górnej ściezki w rezerwacie (na odcinku od pomnika Mieszka do wyjścia przy ul. Błogockiej przy dawnym osuwisku),
- montaż balustrady drewnianej z pochwytem z liny jutowej wzdłuż dolnej ścieżki,
- renowacja kamiennych schodów (czyszczenie, uzupełnienie ubytków),
- uporządkowanie spływu wód deszczowych z ul. Błogockiej do jaru na tyłach budynku Błogocka 30 (jar nr 1) oraz do jaru nr 2 w rejonie ul. Błogockiej 39,
- nowa mała architektura (ławki, siedziska, kosze na śmieci), 
- nasadzenia (lipa, olsza czarna, klon pospolity, grab pospolity, buk pospolity, głóg jednoszyjkowy, dereń jadalny, bluszcz pospolity, kopytnik pospolity, żywopłot naturalny z grabu pospolitego),
-  likwidacji gatunków inwazyjnych, zadania ochronne dla obszarów występowania cieszynianki wiosennej i czosnku niedźwiedziego,
- uporządkowanie ruchu, likwidacja przedeptów,
- wykonanie schodów terenowych,
- montaż balustrady drewnianej - dla punktu widokowego w miejscu dawnego przyczółku mostu nad jarem nr 1

Fragment planu z terenem przy pomniku

Fragment projektu ze schodami kamiennymi

Fragment projektu z legendą

Zaplanowane prace w Lasku Miejskim nad Olzą:
- ścieżka z nawierzchni mineralnej, wodoprzepuszczalnej z obrzeżami prowadząca do granicy rezerwatu,
- ścieżka w postaci pomostu drewnianego - od granicy rezerwatu na wysokości istniejącego mostku do schodów Waltera,
- przebudowa ww. mostku oraz schodów Waltera,
- zadania z zakresu likwidacji gatunków inwazyjnych oraz zadania ochronne dla obszarów występowania cieszynianki wiosennej i czosnku niedźwiedziego
- wprowadzenie nowej małej architektury
- jeżeli chodzi o wycinkę drzew w obszarach objętych ochroną przyrody - wycinane będą drzewa w złym stanie fitosanitarnym oraz zagrażające bezpieczeństwu w miejscach gdzie dopuszczony jest ruch pieszych. Wycięte drzewa zgodnie z założeniami zadań ochronnych są pozostawiane w miejscu do naturalnego rozkładu. W projekcie wskazane są drzewa w złym stanie, zaznaczone kolorem pomarańczowym.

 

Teren górnej i dolnej ścieżki Lasku Miejskiego oraz teren w Błogocicach.

 

Zaplanowane prace w Lasku Miejskim w Błogocicach:
- utworzenie ścieżki z nawierzchni mineralnej, przepuszczalnej (po śladzie istniejącej ścieżki tj. za parkingiem przy ul. Łowieckiej/Żeromskiego do granicy Państwa),
- uporządkowanie spływu wód deszczowych w północnej części zespołu z zastosowaniem elementów małej retencji w celu spowolnienia spływu wód,
- wprowadzenie elementów małej retencji i zabezpieczeń przeciwerozyjnych

Fragment planu dla terenu w Błogocicach z legendą


Prosimy o nieprzekraczanie blokad/ogrodzeń i niewchodzenie na teren rezerwatu podczas prac. Dziękujemy za wyrozumiałość i cierpliwość. 

Projekt: „Cieszyn – miasto samowystarczalne" jest finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach programu „Rozwój lokalny".Pliki do pobrania:

Projekt_prac_Zielen_Lasek_Miejski Projekt_prac_Zielen_cz2 Projekt_zagospodarowanie_LasekMiejski Projekt_zagospodarowanie_Błogocice

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję