visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn

UWAGA przedsiębiorcy z Cieszyna. Będzie wsparcie dla branży hotelarskiej, restauracyjnej, gastronomicznej oraz kulturalnej

2024-02-12

UWAGA przedsiębiorcy z Cieszyna. Będzie wsparcie dla branży hotelarskiej, restauracyjnej, gastronomicznej oraz kulturalnej

Fundusz Górnośląski został wybrany na dysponenta środków w projekcie mającym na celu wsparcie przedsiębiorstw z branż hotelarskiej, gastronomicznej, turystycznej oraz kulturalnej.

Środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Projekt skupi się na unowocześnianiu lub zmianie profilu dotychczasowej działalności i obejmie województwa łódzkie, opolskie i śląskie.

O środki będą mogli aplikować mikro przedsiębiorcy, a także małe i średnie przedsiębiorstwa z wymienionych sektorów, które łącznie spełniają dwa warunki, tj. prowadzą działalność w ramach wymienionych sektorów oraz w latach 2020-2021 odnotowali spadek obrotów w wysokości co najmniej 30% licząc rok do roku. Wsparcie na realizację przedsięwzięć będzie udzielane w ramach pomocy de minimis.

Wsparcie będzie kierowane do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą określoną odpowiednim kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Wśród kodów znajdują się:

  • Dział 55 – ZAKWATEROWANIE (55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;
  • Dział 56 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM (56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
  • Dział 59 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH (59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów);
  • Dział 77 – WYNAJEM I DZIERŻAWA (77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, 35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;
  • Dział 79 – DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE (79.11.A Działalność agentów turystycznych, 11.B Działalność pośredników turystycznych, 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki, 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej, 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana);
  • Dział 82 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów);
  • Dział 85 – EDUKACJA (85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych);
  • Dział 91 – DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ (91.02.Z Działalność muzeów, 03.Z. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych, 91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody, 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej).

Więcej informacji oraz link do logowania do Lokalnego Systemu Informatycznego, za pośrednictwem którego będzie można składać wnioski, znajdą Państwo na stronie PARP

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję