visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
Miejsce parkingowe na ul. Kiedronia Miejsce parkingowe na ul. Kiedronia

NAJEM NIERUCHOMOŚCI Z PRZEZNACZENIEM NA MIEJSCE POSTOJOWE

2024-02-28

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza ustny przetarg nieograniczony na zagospodarowanie w formie najmu na czas oznaczony do 3 lat części nieruchomości Gminy Cieszyn położonej przy ul. Kiedronia, tj. działki nr 20/3 obr. 42 z przeznaczeniem na miejsce postojowe.

Przedmiotem przetargu jest przedstawione na poniższym obrazie miejsce postojowe będące fragmentem działki nr 20/3 obr. 42.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 marca 2024 r. w sali nr 205 Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1 (II piętro) o godzinie 10:30.

Stawka wyjściowa czynszu przyjęta do przetargu wynosi 100,00 zł. Stawka ta będzie stanowić podstawę do określenia wysokości miesięcznego czynszu, płatnego do 10 dnia każdego miesiąca. Stawka czynszu podlegać będzie rocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Termin waloryzacji przenosi się na kolejny rok w przypadku, gdy podwyżka czynszu nie przekracza 15,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 100,00 zł. Wadium należy wnieść przelewem bądź wpłatą gotówkową na konto bankowe do dnia 11 marca 2024 r. Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie nr 12 1020 2313 0000 3102 1123 5233.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług uzyskana w przetargu stawka czynszu zostanie zwiększona o obowiązującą stawkę podatku VAT (aktualnie 23 %). 

Ogłoszenie o przetargu w pełnej treści zostało wywieszone na zewnętrznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz zamieszczone na stronach internetowych: bip.um.cieszyn.pl, infopublikator.pl.
Dodatkowych informacji w tej sprawie można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pod numerem telefonu 33 4794 231 lub 33 4794 232.

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję