visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
Budynek przy ul. Olszaka 1 Budynek przy ul. Olszaka 1

Przetarg: sprzedaż lokalu mieszkalnego - ul. Olszaka 1/11

2024-03-28

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 11 położonego na poddaszu w budynku nr 1 przy ul. Olszaka w Cieszynie o pow. użytkowej 31,80 m2, z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. 8,19 m2, z własnością którego jest związany udział 3999/176894 części w nieruchomości wspólnej oznaczonej jako działka nr 107/2 obr. 42 o pow. 0,0658 ha, objętej KW nr BB1C/00052711/4 Sądu Rejonowego w Cieszynie. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 160 000,00 zł. Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
       
Nieruchomość zostanie udostępniona do obejrzenia w dniu 9 maja 2024 r. w godz. 9:00 – 9:30.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 maja 2024 r. w sali nr 205 Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, II piętro) o godz. 14:00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w formie pieniężnej wadium w wysokości 16 000,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 maja 2024 r przelewem na konto Urzędu Miejskiego PKO Bank Polski w Cieszynie nr 12 1020 2313 0000 3102 1123 5233. Za termin wpłaty wadium uważa się wpływ środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez te osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się przelewem na wskazane konto (nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu).

Cena osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, powinna być wpłacona przez nabywcę na wskazane konto, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty umowy ponosi nabywca.

Ogłoszenie o przetargu w pełnej treści zostało wywieszone na zewnętrznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz zamieszczone na stronach internetowych: bip.um.cieszyn.pl, infopublikator.pl

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie - tel. 33 4794 237, 33 4794 232.

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję