visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
budynek na ul. Stalmacha 30 budynek na ul. Stalmacha 30

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

2024-05-06

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12 położonego na II piętrze w budynku nr 30 przy ul. Stalmacha w Cieszynie o pow. użytkowej 140,28 m2, z własnością którego jest związany udział 1/13 części w nieruchomości wspólnej oznaczonej jako działka nr 35 obr. 45 o pow. 0,0767 ha, objętej KW nr BB1C/00035778/6 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 480 000,00 zł. Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Na sprzedaż ww. nieruchomości w dniu 13 marca 2024 r. przeprowadzono ustny przetarg nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym. 
Nieruchomość zostanie udostępniona do obejrzenia w dniu 24 lipca 2024 r. w godz. 12.00 – 12:30

Przetarg odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2024 r. w sali nr 205 Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, II piętro) o godz. 1300.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w formie pieniężnej wadium w wysokości 48 000,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2024 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego PKO Bank Polski w Cieszynie nr 12 1020 2313 0000 3102 1123 5233. Za termin wpłaty wadium uważa się wpływ środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez te osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się przelewem na wskazane konto (nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu).
Cena osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, powinna być wpłacona przez nabywcę na wskazane konto, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty umowy ponosi nabywca.
Ogłoszenie o przetargu w pełnej treści zostało wywieszone na zewnętrznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz zamieszczone na stronach internetowych: www.bip.um.cieszyn.pl, www.infopublikator.pl

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie - tel. 33 4794 237, 33 4794 232.

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję