visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
Olza w dniu 4.06 Olza w dniu 4.06

K O M U N I K A T nr 1 Burmistrza Miasta Cieszyna

2024-06-04

Cieszyn,dnia 4 czerwca 2024 r.

K O M U N I K A T nr 1
Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 4 czerwca 2024 r.
o ogłoszeniu pogotowia przeciwpowodziowego
przez Starostę Cieszyńskiego

Na podstawie Zarządzenia nr BB.120.32.2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. Starosta Cieszyński z dniem 4 czerwca 2024 r. od godz 8:15

ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe dla miast i gmin Powiatu Cieszyńskiego


1. Wszystkie podmioty gospodarcze, zakłady pracy, instytucje itd., których obiekty (tereny) są zagrożone powodzią i podtopieniami, zobowiązane są do przygotowania się na wypadek powodzi.

2. Osoby i instytucje wchodzące w skład elementów organizacyjnych miejskiego systemu zarządzania kryzysowego, przygotują się do podejmowania odpowiednich działań na wypadek powodzi.

3. Wszystkim mieszkańcom lub mającym siedziby na terenach zalewowych wzdłuż rzek i potoków polecam:
- podjąć czynności zmierzające do odpowiedniego zabezpieczenia i ochrony własnego mienia przed skutkami powodzi,
- zachować szczególną ostrożność, ograniczyć przebywania na terenach zagrożonych powodzią,
- stosować się do zaleceń i komunikatów.

4. Stan pogotowia przeciwpowodziowego obowiązuje do czasu jego odwołania przez Starostę Cieszyńskiego.

5.W przypadku nagłego pogorszenia pogody, wraz ze znacznym wzrostem poziomu wód rzeki Olzy i jej dopływów, może być ogłoszony dla miasta Cieszyna ALARM PRZECIWPOWODZIOWY.

W powyższej sytuacji wszystkie siły i środki podległe Miejskiemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego podejmą określone odpowiednimi procedurami działania na terenach zagrożonych. Podmioty gospodarcze, zakłady pracy (instytucje) niepodlegające w/w Zespołowi – podejmą działania zabezpieczające i ratunkowe na własnych terenach (obiektach).

Burmistrz Miasta Cieszyna

Gabriela StaszkiewiczPliki do pobrania:

Ogłoszenie pogotowia przeciwpowodziowego przez Starostę Cieszyńskiego.pdf

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję