visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
Cieszyn, widok na Liburnie (fot. W. Wandzel) Cieszyn, widok na Liburnie (fot. W. Wandzel)

Debata nad Raportem o stanie Miasta Cieszyna

2024-06-06

ZAPROSZENIE
do udziału w debacie nad Raportem o stanie Miasta Cieszyna w 2023 roku

SZANOWNI MIESZKAŃCY MIASTA CIESZYNA!

W dniu 31 maja 2024 roku przedstawiłam Radzie Miejskiej Cieszyna Raport o stanie Miasta Cieszyna w 2023 roku. Obejmuje on podsumowanie działalności Burmistrza Miasta Cieszyna w roku 2023, w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał Rady Miejskiej Cieszyna oraz budżetu obywatelskiego.

Nad przedstawionym Raportem zostanie przeprowadzona debata na sesji Rady Miejskiej Cieszyna w dniu 26 czerwca 2024 roku w Urzędzie Miejskim w Cieszynie - w Sali Sesyjnej - II piętro (rozpoczęcie sesji o godzinie 15:00). W debacie biorą udział Radni oraz mogą zabierać głos mieszkańcy Cieszyna.

Zgodnie z art. 28aa ust. 6, ust. 7 pkt 2 i ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.) mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie musi złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej Cieszyna pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenia muszą być złożone najpóźniej do dnia 25 czerwca 2024 roku (wtorek) w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie w godzinach pracy Urzędu. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko i adres zamieszkania mieszkańca Cieszyna zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 50 podpisów osób udzielających poparcia. Wzór zgłoszenia znajduje się poniżej. Można go również otrzymać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu w debacie nad Raportem o stanie Miasta Cieszyna w 2023 roku według kolejności zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

ZAPRASZAM DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DEBACIE!Burmistrz Miasta Cieszyna
Gabriela Staszkiewicz

Raport o stanie Miasta Cieszyna: https://cieszyn-2023.g.fundacjamiasto.pl/ Pliki do pobrania:

zaproszenie-do-udzialu-w-debacie-nad-raportem-o-stanie-miasta-cieszyna-w-2023-roku wzor-zgloszenia-w-debacie-nad-raportem-o-stanie-miasta-cieszyna-w-2023-roku wzor-zgloszenia-w-debacie-nad-raportem-o-stanie-miasta-cieszyna-w-2023-roku

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję