visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
Nieruchomość na sprzedaż Nieruchomość na sprzedaż

Nieruchomość na sprzedaż

2024-06-10

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 37,40 m2 położonej w Krzeszowie, gm. Stryszawa, pow. suski, województwo małopolskie, oznaczonej jako działka nr 2479/1 oraz 2479/3 obr. 0002 o łącznej pow. 0,0820 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KR1B/00034001/5 Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 220 000,00 zł. Zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg stawki 23 %.

Nieruchomość zostanie udostępniona do obejrzenia w dniu 7 sierpnia 2024 r. w godz. 10.30 – 11:00.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2024 r. w sali nr 205 Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, II piętro) o godz. 12:00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w formie pieniężnej wadium w wysokości 22 000,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2024 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego PKO Bank Polski w Cieszynie nr 12 1020 2313 0000 3102 1123 5233. Za termin wpłaty wadium uważa się wpływ środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez te osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się przelewem na wskazane konto (nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu).

Cena osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, powinna być wpłacona przez nabywcę na wskazane konto, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty umowy ponosi nabywca.

Ogłoszenie o przetargu w pełnej treści zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz zamieszczone na stronach internetowych: bip.um.cieszyn.pl, infopublikator.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie - tel. 33 4794 237, 33 4794 232.

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję