visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn

Raport z przebiegu konsultacji społecznych z mieszkańcami cieszyna projektu uchwały rady miejskiej cieszyna

2024-06-11

Raport z przebiegu konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały  rady miejskiej cieszyna 

w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/694 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych w zakresie zadań własnych przez Gminę Cieszyn lub na jej zlecenie.

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/694 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych w zakresie zadań własnych przez Gminę Cieszyn lub na jej zlecenie ogłoszone zostały na podstawie Zarządzenia Nr 0050.261.2024 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 13 maja 2024 roku. Przeprowadzenie konsultacji wynika z Uchwały Nr XVII/179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Cieszyna.

Cel konsultacji: celem przeprowadzenia konsultacji było zebranie opinii mieszkańców
w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/694 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych w zakresie zadań własnych przez Gminę Cieszyn lub na jej zlecenie.

Przebieg konsultacji, w tym czas trwania konsultacji: konsultacje trwały od 14 do 27 maja 2024 roku, okresie konsultacji projekt uchwały dostępny był: 
    • na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie, 
    • na stronie internetowej Cieszyna,
    • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie.  
Informacja o konsultacjach została również opublikowana w „Wiadomościach Ratuszowych” (Nr 10 z 17.05.2024 r.).

Formy konsultacji: konsultacje przeprowadzone były w formie platformy internetowej poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz zbieranie uwag i opinii w formie:
    • elektronicznej, poprzez przesłanie wypełnionego formularza konsultacyjnego na adres: poczta@mops.cieszyn.pl

    • papierowej, poprzez złożenie wypełnionego formularza konsultacyjnego w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1.

Ilość osób uczestniczących w konsultacjach:
Uprawnieni do udziału w konsultacjach byli mieszkańcy Cieszyna zamieszkujący na terenie całego Cieszyna. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna opinia ani uwaga w sprawie projektu uchwały.

Merytoryczne podsumowanie konsultacji i zestawienie wniesionych uwag: 
W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna opinia ani uwaga w sprawie projektu uchwały. Zgodnie z par. 9 ust. 4 załącznika do Uchwały Nr XVII/179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 roku, konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców.

Rekomendowane kierunki działań: skierowanie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/694 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych w zakresie zadań własnych przez Gminę Cieszyn lub na jej zlecenie pod obrady Rady Miejskiej Cieszyna. 

Cieszyn, 05.06.2024 r.Pliki do pobrania:

Raport z konsultacji z mieszkańcami

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję