visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający rzekę Olzę.

Środki krajowe

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Gmina Cieszyn otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych w wysokości 5.826.936 zł.

Otrzymane środki przeznaczone zostaną na następujące zadania zaplanowane do realizacji w latach 2020 - 2022:

Zakup 2 nowych autobusów komunikacji miejskiej
Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie
Wykonanie miejsca do wysiadania - ul. Kajzara
Przebudowa ul. Łowieckiej
Modernizacja dróg gminnych
Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – II edycja, w tym w rejonie:
- ul. Kościuszki
- ul. Katowicka, Majowa
- ul. Katowicka, Łanowa
- ul. Kościelna, Ładna
- ul. Hallera

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

W ramach zadania "Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21 w Cieszynie" przewiduje się:
- przebudowę stadionu do V kategorii lekkoatletycznej z czterema torami na okólnej oraz sześcioma na prostej, 
- wykonanie trybun na ok. 800 osób, 
- budowę: magazynu na sprzęt lekkoatletyczny, budynku toalety publicznej, budynku wieży sędziowskiej, 
- wykonanie rekreacyjnego oświetlenia, 
- wykonanie instalacji nawadniania oraz drenażu murawy boiska.
Celem inwestycji jest impuls do szeroko rozumianego rozwoju różnych dyscyplin sportu. Docelowo obiekt ma łączyć funkcję stadionu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego. Stadion w głównej mierze będzie miejscem przeznaczonym do rozwoju lekkoatletyki jako dyscypliny sportowej oraz treningów i rozgrywek piłki nożnej. Na bieżąco prowadzona będzie działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w obu wymienionych dyscyplinach sportowych. Wyremontowany obiekt posłuży też organizowaniu różnego rodzaju zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, rozgrywek sportowych, sparingów, treningów oraz imprez masowych. 
W celu umożliwienia organizacji zawodów stadion zostanie wyposażony w odpowiedni sprzęt zawodniczy, informacyjny, sędziowski i pomocniczy. Głównymi beneficjentami będą mieszkańcy Cieszyna oraz powiatu cieszyńskiego. Ze stadionu lekkoatletycznego korzystać będą członkowie klubów sportowych i stowarzyszeń, uczniowie cieszyńskich szkół podstawowych i średnich, a także wszyscy mieszkańcy Cieszyna po obu stronach Olzy. 

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję