visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający rzekę Olzę.

Aktywni seniorzy w Cieszynie

Logotyp Programu   

 

 

 

1

TYTUŁ PROJEKTU

Aktywni seniorzy w Cieszynie

2

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

  2017

3

WARTOŚĆ PROJEKTU

565 373,75 PLN

4

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

480 567,69 PLN

 

 

OPIS PROJEKTU 

Projekt „Aktywni Seniorzy w Cieszynie” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie: 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT.

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w czerwcu 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach. Po przeprowadzeniu oceny pod kątem spełnienia kryteriów formalnych i merytorycznych Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o przyznaniu projektowi dofinansowania unijnego. Umowa o dofinansowanie została podpisana  9 stycznia 2017 r.

Celem projektu jest utrzymanie, wsparcie i poszerzenie niezależności osobistej oraz aktywności seniorów.

 

Projekt "Aktywni Seniorzy w Cieszynie" jest realizowany przez Miasto Cieszyn. Uczestnikami projektu będą osoby po 60 roku życia zagrożone wykluczeniem społecznym i ubóstwem, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych, które poprzez udział w projekcie zwiększą swoją motywację do działania i nauczą się funkcjonowania w środowisku lokalnym zgodnie ze swoimi możliwościami psychofizycznymi, co jest niezwykle ważne dla zapewnienia aktywnego i zdrowego starzenia się społeczeństwa. Realizatorami projektu są następujące jednostki organizacyjne Gminy Cieszyn: Dom Spokojnej Starości, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Szkoła Podstawowa nr 4.  

 

Planowanym efektem projektu jest objęcie usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

W ramach projektu została stworzona strona internetowa aktywniseniorzywcieszynie.pl, która pełni rolę źródła informacji o projekcie. 

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję