visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający rzekę Olzę.

Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie.

Logotyp Programu

Mapa Dotacji

 

TYTUŁ PROJEKTU: Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2016-2018
WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 193 050,11 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 988 330,75 PLN

OPIS PROJEKTU

Projekt „Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie”jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej poddziałanie: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w marcu 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach. Po przeprowadzeniu oceny pod kątem spełnienia kryteriów formalnych i merytorycznych Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o przyznaniu projektowi dofinansowania unijnego. Umowa o dofinansowanie została podpisana 25 lipca 2017 r.

 

Celem projektu jest termomodernizacja trzech budynków oświatowych w celu zmniejszenia zużycia energii. 

 

Przedmiotem projektu jest wykonanie termomodernizacji 3 obiektów użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Przedszkola nr 2. Projekt przewiduje m.in. docieplenie ścian, stropów, wymianę okien i drzwi, modernizację instalacji c.o. Dzięki realizacji projektu w trzech zmodernizowanych energetycznie placówkach zmniejszy się zużycie i koszty energii. Spowoduje to zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, a w następstwie poprawę środowiska naturalnego. Projekt zwiększy również komfort dzieci przedszkolnych i uczniów oraz nauczycieli i pracowników przebywających w 3 zmodernizowanych budynkach oświatowych. Korzyścią społeczną wynikającą z realizacji projektu będzie również poprawa estetyki otoczenia, ponieważ zniszczone elewacje uzyskają nowy, estetyczny wygląd.

 

Planowanym efektem projektu jest energetyczna modernizacja 3 budynków oraz spadek emisji gazów cieplarnianych.

 

 

REALIZACJA PROJEKTU

 

27.07.2017r.

 

Podpisano umowy z wykonawcą robót budowlanych obejmujących termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Przedszkola nr 2, Przedsiębiorstwem KONCEPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Morsztyna 11, 42-400 Częstochowa. Wykonawca wyłoniony został w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

13.11.2017r.

 

Sporządzono protokół odbioru końcowego zadania inwestycyjnego obejmującego termomodernizację budynku Przedszkola nr 2. 

 

18.12.2017r.

 

Sporządzono protokół odbioru końcowego zadania inwestycyjnego obejmującego termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 6 

 

 05.03.2018r. 

 

Podpisano umowy z wykonawcą robót budowlanych obejmujących termomodernizację zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 4, Przedsiębiorstwem Okna Kołodziejczyk Janusz Kołodziejczyk, os. Mastalerze 33F, 32-451 Tylmanowa. Wykonawca wyłoniony został w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

13.03.2018r.

 

Podpisano umowy z wykonawcą robót budowlanych obejmujących termomodernizację zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 4, Przedsiębiorstwem Rzemiosło budowlane Stanisław Kanafek, 43-385 Jasienica 53. Wykonawca wyłoniony został w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

13.07.2018r. 

 

 

Sporządzono protokoły odbioru końcowego zadania inwestycyjnego obejmującego termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr  4.  

 

GALERIA PROJEKTU

 

Fot. z archiwum ZP 

Zdjęcie sprzed rozpoczęcia prac

Zdjęcie sprzed rozpoczęcia prac

Zdjęcie sprzed rozpoczęcia prac

Zdjęcie sprzed rozpoczęcia prac

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję