visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający rzekę Olzę.

„Modernizacja Muzeum Drukarstwa w Cieszynie”

 

Logotyp Programu 

 

 

TYTUŁ PROJEKTU: Modernizacja Muzeum Drukarstwa w Cieszynie

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2017-2020

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 884 469,52 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 100 849,21 PLN

OPIS PROJEKTU

Projekt „Modernizacja Muzeum Drukarstwa w Cieszynie” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 5.3. Dziedzictwo kulturowe, poddziałanie: 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe - konkurs.

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony przez Miasto Cieszyn w czerwcu 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach. Po przeprowadzeniu oceny pod kątem spełnienia kryteriów formalnych i merytorycznych Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o przyznaniu projektowi dofinansowania unijnego. Umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Miastem Cieszyn a Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego została podpisana 12 lipca 2018 r.

Przedmiotem projektu jest adaptacja, remont oraz rozbudowa Muzeum Drukarstwa w Cieszynie położonego na Szlaku Zabytków Techniki. W ramach projektu zaplanowano również prace związane z zagospodarowaniem terenu w najbliższym otoczeniu. W wyniku realizacji projektu zwiększy się powierzchnia użytkowa Muzeum Drukarstwa przeznaczona na działalność kulturalną. Obiekt będzie również dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Wykonany zostanie szyb windy, w którym zamontowana będzie kabina o rozmiarach przystosowanych do osób niepełnosprawnych. Toalety będą również dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Planowanym efektem projektu jest wzrost liczby odwiedzin w objętym wsparciem miejscu należącym do dziedzictwa kulturalnego oraz stanowiącego atrakcję turystyczną, a także dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności obiektów kulturowych regionu.

POSTĘP REALIZACJI PROJEKTU

31.07.2018

Podpisano umowę z wykonawcą obejmującą zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadnia pn. Modernizacja Muzeum Drukarstwa, Przedsiębiorstwem Matyszkiewicz Jacek Zakład Remontowo-Budowlany, z siedzibą przy ul. Żeromskiego 41, 43-230 Goczałkowice-Zdrój. Wykonawca wyłoniony został w trybie przetargu nieograniczonego.

Po wykonaniu zakresu rzeczowego wynikającego z zawartej umowy podpisany został protokół odbioru końcowego robót budowlanych.

 
 

GALERIA PROJEKTU 

Zdjęcia sprzed realizacji projektu i po jego zakończeniu.
Fot. Archiwum Wydziału ZPIF

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję