visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający rzekę Olzę.

Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – Etap I

  

TYTUŁ PROJEKTU: Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – Etap I

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2015 - 2019

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 974 236,57 ZŁ

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 530 418,51 ZŁ

WKŁAD Z KRAJOWYCH ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA: 180 049,28 ZŁ

 

 

 

OPIS PROJEKTU

 

Projekt "Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – Etap I" jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej poddziałanie: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT południowy.

Projekt "Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – Etap I" polega na izolacji przegród zewnętrznych oraz likwidacji istniejących źródeł ciepła (głównie pieców kaflowych) na rzecz podłączenia do zbiorczej sieci ciepłowniczej w pięciu komunalnych budynkach mieszkalnych, zlokalizowanych w Cieszynie przy:

  • ul. Bielskiej 20,

  • ul. Błogockiej 30B,

  • ul. Błogockiej 30C,

  • ul. Chrobrego 3,

  • ul. Przykopa 16

 

CELE PROJEKTU

 

Zwiększenie efektywności energetycznej w w pięciu wybranych, komunalnych budynkach mieszkalnych, zlokalizowanych w Cieszynie, przez zmniejszenie zużycia energii w tych budynkach.

 

PLANOWANE EFEKTY

 

Spadek emisji gazów cieplarnianych osiągnięty w wyniku zmniejszenia zużycia energii.

 

POSTĘP REALIZACJI PROJEKTU

 

W dniu 13.02.2019 r. w trybie przetargu nieograniczonego wszczęto postepowanie dot. udzielenie zamówienia publicznego na „Roboty budowlane polegające na wykonaniu dociepleń przegród budowlanych wraz z robotami towarzyszącymi w 5 budynkach”.  W wyniku tego postępowania, w dniu 3.04.2019 r. zawarto 5 umów z wykonawcami – osobno dla każdego z budynków wchodzących w zakres rzeczowy projektu i wykonawcy przystąpili do realizacji robót.

W dniu 13.03.2019 r. w trybie przetargu nieograniczonego wszczęto postepowanie dot. udzielenie zamówienia publicznego na „Roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u. wraz z adaptacją pomieszczeń na węzły cieplne oraz likwidacją palenisk w 5 budynkach”.  W wyniku tego postępowania, w dniu 16.04.2019 r. zawarto 5 umów z wykonawcami – osobno dla każdego z budynków wchodzących w zakres rzeczowy projektu i wykonawcy przystąpili do realizacji robót.

Po wykonaniu zakresu rzeczowego prac wynikającego z zawartych umów, we wrześniu 2019 r. podpisane zostały ostatnie protokoły odbioru robót i dokonane zostały ostatnie płatności.

 

GALERIA PROJEKTU 

 

 

Przed rozpoczęciem projektu

Przed rozpoczęciem projektu

Przed rozpoczęciem projektu

Przed rozpoczęciem projektu

Przed rozpoczęciem projektu

Przed rozpoczęciem projektu

Przed rozpoczęciem projektu

Przed rozpoczęciem projektu

Przed rozpoczęciem projektu

Przed rozpoczęciem projektu

Przed rozpoczęciem projektu

Przed rozpoczęciem projektu

Przed rozpoczęciem projektu

Przed rozpoczęciem projektu

Przed rozpoczęciem projektu

Przed rozpoczęciem projektu

Przed rozpoczęciem projektu

Przed rozpoczęciem projektu

Przykopa 16 - poddasze

Przykopa 16 - poddasze

Przykopa 16 - instalacje

Przykopa 16 - instalacje

Przykopa 16 - instalacje

Przykopa 16 - instalacje

Przykopa 16 - instalacje

Przykopa 16 - instalacje

Przykopa 16 - elewacja podwórze

Przykopa 16 - elewacja podwórze

Przykopa 16 - elewacja podwórze

Przykopa 16 - elewacja podwórze

Przykopa 16 - elewacja front

Przykopa 16 - elewacja front

Przykopa 16 - elewacja front

Przykopa 16 - elewacja front

Chrobrego 3 - instalacje

Chrobrego 3 - instalacje

Chrobrego 3 - instalacje

Chrobrego 3 - instalacje

Chrobrego 3 - elewacja

Chrobrego 3 - elewacja

Chrobrego 3 - elewacja

Chrobrego 3 - elewacja

Chrobrego 3 - elewacja

Chrobrego 3 - elewacja

Błogocka 30C węzeł EC

Błogocka 30C węzeł EC

Błogocka 30C instalacje

Błogocka 30C instalacje

Błogocka 30C docieplenie poddasza

Błogocka 30C docieplenie poddasza

Błogocka 30C docieplenie poddasza

Błogocka 30C docieplenie poddasza

Błogocka 30B węzeł EC

Błogocka 30B węzeł EC

Błogocka 30B instalacje

Błogocka 30B instalacje

Błogocka 30B elewacja boczna

Błogocka 30B elewacja boczna

Błogocka 30B elewacja boczna i tylna

Błogocka 30B elewacja boczna i tylna

Błogocka 30B elementy wykończenia elewacji frontowej

Błogocka 30B elementy wykończenia elewacji frontowej

Bielska 20 - poddasze

Bielska 20 - poddasze

Bielska 20 - elewacja

Bielska 20 - elewacja

Bielska 20 - docieplenie sieni

Bielska 20 - docieplenie sieni

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję