visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający rzekę Olzę.

Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo – sportowej w Cieszynie

 Projekt „Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo – sportowej w Cieszynie” jest jednym z zadań wchodzących w skład indywidualnego projektu kluczowego pod nazwą „Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego” realizowanego w ramach poddziałania 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/ podmioty publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.


Przedmiotem projektu jest budowa nowoczesnej, wielofunkcyjnej hali widowiskowo – sportowej o wymiarach (dł. x szer. x wys.): 101,5 x 66 x 15,5 m, zakup wyposażenia niezbędnego do jej funkcjonowania oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu wraz z budową parkingu.
W sezonie zimowym hala użytkowana będzie głównie jako sztuczne lodowisko, a od maja do października oraz w sezonie zimowym – po specjalnym zabezpieczeniu tafli lodowej – jako hala sportowa, widowiskowa, kinowa lub koncertowa. W zależności od pełnionej funkcji hala może pomieścić od 804 do 1704 widzów. Obiekt, przystosowany w pełni do korzystania przez osoby niepełnosprawne, umożliwi organizację dużych imprez kulturalnych i sportowych o znaczeniu ponadregionalnym, które przyczynią się do wzrostu natężenia ruchu turystycznego w mieście, powiecie i na terenie Subregionu Południowego.
Roboty budowlane rozpoczęły się w czerwcu 2007 roku i zgodnie z harmonogramem zakończone zostały w grudniu 2008 roku. Oficjalne otwarcie hali nastąpiło 22 grudnia 2008r.
W sierpniu 2008 roku Gmina Cieszyn przygotowała i złożyła do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie projektu. Po przeprowadzeniu oceny formalnej oraz merytoryczno – technicznej Zarząd Województwa Śląskiego, w dniu 5 lutego 2009r., podjął uchwałę o dofinansowaniu projektu. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 16 marca 2009r.

Koszt całkowity projektu – 33.857.440,19 zł, kwota dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 – 15.620.585,19 zł, dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 2.500.000 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007 – 2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.plZachęcamy do obejrzenia filmu promocyjnego, który można również pobrać na dysk komputera. Pobierz film [25MB]


Zdjęcia: Wydział Inwestycji Miejskich i Biuro Promocji i Informacji

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję