visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający rzekę Olzę.

SPORT MOST – MOST SPORTOWY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej

Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013

www.cz-pl.eu

 

PARTNERZY PROJEKTU: GMINA CIESZYN I MIASTO CZESKI CIESZYN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2010 - 2012

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU*: 1 466 829,11 EURO

W TYM KOSZT GMINY CIESZYN*: 56 390,30 EURO 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ*: 1 246 803,74 EURO

W TYM DLA GMINY CIESZYN*: 47 931,75 EURO

*na podstawie decyzji w sprawie udzielenia dofinansowania

 

OPIS PROJEKTU: 

Gmina Cieszyn uczestniczy w realizacji projektu SportMost – Most Sportowy. Jest to polsko -czeski projekt transgraniczny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Przedsięwzięcie jest kolejnym, po „Revitalpaku” i „SportParku”, zadaniem wynikającym ze strategii zagospodarowania brzegów Olzy po obu stronach granicy w Cieszynie i Czeskim Cieszynie tzw. Ogrodu Dwóch Brzegów. 

Projekt polega na budowie mostu na Olzie łączącego oba miasta. Most ten stanie się węzłem komunikacyjnym na terenach rekreacyjno - sportowych zlokalizowanych w Parku Pod Wałką i w okolicach Parku Sikory. Za jego pomocą zostanie połączone nabrzeże, parki, aleje i obiekty sportowo – rekreacyjne. Umożliwi on pełne wykorzystanie ścieżek pieszo - rowerowych powstałych w ramach realizowanego równolegle projektu „SportPark - Park Sportowy”, które wspólnie z mostem utworzą pętlę dla pieszych, rowerzystów, osób na rolkach itp. W ramach projektu zostanie również wykonane oświetlenie ścieżek i mostu. Rzeczowe zakończenie jego realizacji przewiduje się w dniu 31.05.2012 roku.

 

 

REALIZACJA PROJEKTU:

 

07.10.2011 r.

Prace budowlane rozpoczęły się w marcu 2011 r. Trwają czynności związane z montażem głównej konstrukcji mostu. Prace na zlecenie strony czeskiej wykonuje firma Eurovia. W bieżącym roku rozpoczną się także roboty budowlane po stronie polskiej. Zostanie wykonana ścieżka pieszo - rowerowa prowadząca do mostu na odcinku od Alei Jana Łyska. Dla tego zadania zostanie wyłoniony odrębny wykonawca.

 

17.10.2011 r

Nastąpiło podpisanie umowy z wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą ścieżki pieszo - rowerowej prowadzącej do mostu na odcinku od Alei Jana Łyska, którym zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Marek Dziemba z Bytomia.16.11.2011 r.

W dniach 15-16.11.2011 roku w Trzyńcu miało miejsce 8.posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. W skład komitetu wchodzą przedstawiciele obu państw zaangażowanych w realizację Programu. Jednym z punktów programu posiedzenia była wizytacja wspólnych projektów realizowanych przez miasta Cieszyn i Czeski Cieszyn. Członkowie Komitetu zapoznali z wspólnymi projektami: SportPark – Park Sportowy, SportMost – Most Sportowy. Goście zwiedzili rewitalizowany Park Adama Sikory w Czeskim Cieszynie, następnie weszli na plac budowy nowego mostu przez Olzę. Po przekroczeniu granicy nastąpił przejazd autokarem, w trakcie którego przedstawiciele Urzędu Miasta przybliżyli szczegóły realizacji projektów zagospodarowania Parku Pod Wałką.

 

22.12.2011 r.

W dniu 15.12.2011 r. miasto Czeski Cieszyn zwróciło Gminie Cieszyn teren położony przy Alei Jana Łyska zajęty w marcu br. pod budowę konstrukcji mostu sportowego na Olzie. Pozwala to na rozpoczęcie prac budowlanych po stronie polskiej, które w ramach projektu SportMost – Most Sportowy będą polegały na budowie nasypu i ścieżki pieszo-rowerowej prowadzącej do mostu. Z uwagi na okres zimowy prace będą trwały do końca kwietnia 2012 r.

 

25.05.2012r.

W parku „Pod Wałką” dokonano odbioru końcowego i przekazania w użytkowanie ścieżki pieszo - rowerowej wykonanej przez Miasto Cieszyn w ramach projektu. Ścieżka asfaltowa o długości 80 m i szerokości 3,5 m stanowi dojście do Mostu Sportowego na rzece Olzie, przeznaczonego dla pieszych i rowerzystów, który połączył kompleksy sportowo – rekreacyjne położone po obu stronach granicznej rzeki.

 

31.05.2012.r

Zakończenie rzeczowej realizacji projektu.

 

06.06.2012r.

Odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia Mostu Sportowego przez rzekę Olzę. Most ma długość 95,40 m, szerokość 3,5 m i łączy system ścieżek. Posiada cztery pola o rozpiętości od 13 do 45 m. Tworzy ją wąski komorowy dźwigar o opływowym kształcie, który w polu głównym jest zawieszony na pochylonym łuku. Dźwigar został wykonany z rury stalowej o średnicy 45 cm, wnętrze wypełniono betonem. Rozpiętość łuku wynosi 45 m, a wysokość mostu nad powierzchnią terenu 8,80 m. Autorem projektu jest czeski architekt prof. Ing. Jiří Stráský, DSc. Budowa mostu łączącego tereny rekreacyjne Cieszyna i Czeskiego Cieszyna powiązana jest z rewitalizacją Parku „Pod Waką” i Parku Adama Sikory zrealizowaną w ramach projektu „SportPark – Park Sportowy”.

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję