visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający rzekę Olzę.

SportPark – Park Sportowy


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej

Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013

www.cz-pl.eu

 

PARTNERZY PROJEKTU: GMINA CIESZYN I MIASTO CZESKI CIESZYN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2009 - 2012  

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU*: 5 361 690,30 EURO

W TYM KOSZT GMINY CIESZYN*: 3 936 986,14 EURO

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ*: 4 545 408,42 EURO

W TYM DLA GMINY CIESZYN*: 3 346 438,21 EURO

*na podstawie umowy o dofinansowanie projektu

 

OPIS PROJEKTU 


 

Przedmiotowy projekt jest elementem szerszego przedsięwzięcia realizowanego przez oba miasta pn. „Ogród dwóch brzegów”, polegającego na stworzeniu na brzegach Olzy w Cieszynie i Czeskim Cieszynie transgranicznego centrum turystyczno-rekreacyjnego obu miast. Przedmiotem projektu jest rewitalizacja i rozbudowa parków: Pod Wałką w Cieszynie i Adama Sikory w Czeskim Cieszynie położonych nad graniczną rzeka Olzą. Obszar ten po zagospodarowaniu i modernizacji ma stanowić transgraniczny kompleks rekreacyjno-sportowy służący mieszkańcom obu miast. Rzeczowa realizacja projektu obejmuje: 

1. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w parku Pod Wałką i Parku A. Sikory. Ścieżki stanowią elementy pętli rowerowej biegnącej w obu miastach, której realizacja przebiega etapami. 

2. Zagospodarowanie parków na cele rekreacyjne (place zabaw, ścieżki dla pieszych, mała architektura, miejsce piknikowe, jeziorko, skwer, rewaloryzacja zieleni). 

3. Modernizacja kempingu – budowa zaplecza socjalnego, noclegowego, gastronomicznego, stanowisk caravaningowych i campingowych. 

4. Modernizacja zalewu kajakowego.

5. Budowa boisk – piłka nożna, siatkówka, koszykówka. 

6. Budowa parkingu w rejonie Stadionu „ Pod Wałką”

 

 

REALIZACJA PROJEKTU


 

11.01.2010 r.

Dnia 09.11.2009 r. nastąpiło podpisanie przez beneficjenta (Gmina Cieszyn) umowy o dofinansowanie projektu „SportPark – Park Sportowy“ współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013. 

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy na budowę ścieżki rowerowej i zagospodarowanie parku na cele rekreacyjne. W dniu 21.10.2009 r. zawarto na wykonanie powyższego zadania umowę z firmą Robert Satława Roboty Budowlane-Inżynierskie SATBUD z Gilowic. Po przekazaniu w dniu 2 grudnia 2009 r. terenu budowy firma przystąpiła do robót zaczynając od koniecznej wycinki drzew, a w bieżącym roku przystąpiła do robót zasadniczych związanych z budową ścieżek. 

 

08.03.2010 r.

Została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przed stadionem pod Wałką.” Wykonawcą zadania zostało konsorcjum firm Konrad Zamłynny-Kowalski Askon Trans&Design z Będzina i Marek Dziemba Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Bytomia. Zadanie obejmuje budowę boisk oraz parkingu w rejonie stadionu pod Wałką przy ul. Adolfa „Bolko” Kantora.

 

19.03.2010 r.

Nastąpiło podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Modernizacja zalewu kajakowego” z wykonawcą, którym została firma BUD-MAR Marek Płoneczka z Warszowic.

 

12.05.2010 r.

W ramach budowy ścieżki rowerowej i zagospodarowania parku na cele rekreacyjne wykonywane są kładki nad potokami Puńcówką i Młynówką, podbudowa ścieżek i oświetlenie Al. Jana Łyska wraz z przyległą ścieżką pieszo-rowerową oraz oświetlenie wewnątrz parku Pod Wałką.

 

24.08.2010 r.

Dokonano odbioru końcowego zadania pn. „Modernizacja zalewu kajakowego”. Zadanie polegało na odmulenie zalewu, ubezpieczeniu brzegu na zalewie, remoncie zastawki i grobli. Dalsze prace na terenie zalewu kajakowego dotyczące budowy pomostu, kładki nad zalewem, drogi dojazdowej będą kontynuowane po zakończeniu modernizacji kempingu. 

 

18.01.2011 r.

Rozpoczęła się realizacja zadania pn. „Modernizacja kempingu Olza i zagospodarowanie terenu przy zalewie kajakowym”, Nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą, którym została firma Katimex Sp. z o.o. z Bielska – Białej.

 

15.04.2011 r.

Kontynuowane są prace:

  • budowa ścieżki rowerowej i zagospodarowanie parku na cele rekreacyjne obejmujące wykonanie kładki nad potokami Puńcówką i Młynówką, budowę ścieżek i oświetlenia Al. J. Łyska wraz z przyległą ścieżką pieszo-rowerową oraz placu zabaw. 
  • budowa przed stadionem Pod Wałką boiska do piłki nożnej z nawierzchni ze sztucznej trawy, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej i boiska do siatkówki plażowej oraz parking na 161 samochodów osobowych oraz 2 autokary oraz oświetlenie terenu i przebudowa ul. Adolfa „Bolko” Kantora. 
  • modernizacja kempingu (budowa zaplecza socjalnego, noclegowego, gastronomicznego, stanowisk karavaningowych i campingowych).

 

30.09.2011 r.

W dniu 20.09.2011 r. odbył się odbiór końcowy zadania pn. Zagospodarowanie terenu przed stadionem pod Wałką, w ramach którego wykonano parking publiczny, kompleks boisk oraz przebudowano ul. Adolfa „Bolko” Kantora. Nowy parking pomieści 161 samochodów osobowych oraz 2 autokary. Aleję Jana Łyska ze stadionem pod Wałką połączyła przebudowana ul. Adolfa „Bolko” Kantora wraz ze ścieżką pieszo - rowerową. W skład oddanego do użytku kompleksu boisk wchodzą boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy, boisko do siatkówki plażowej oraz boisko do koszykówki i streetballa. Boiska posiadają sztuczne oświetlenie. W pobliżu boisk znajdują się ławki oraz stojaki dla rowerów.

 

16.11.2011 r.

W dniach 15-16.11.2011 roku w Trzyńcu miało miejsce 8. posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. W skład komitetu wchodzą przedstawiciele obu państw zaangażowanych w realizację Programu. Jednym z punktów programu posiedzenia była wizytacja wspólnych projektów realizowanych przez miasta Cieszyn i Czeski Cieszyn.  Członkowie Komitetu zapoznali z wspólnymi projektami: SportPark – Park Sportowy, SportMost – Most Sportowy. Goście zwiedzili rewitalizowany Park Adama Sikory w Czeskim Cieszynie, następnie weszli na plac budowy nowego mostu przez Olzę. Po przekroczeniu granicy nastąpił przejazd autokarem, w trakcie którego przedstawiciele Urzędu Miasta przybliżyli szczegóły realizacji projektów zagospodarowania Parku Pod Wałką.  

 

14.12.2011 r.

Trwa realizacja kolejnego projektu pn. „SportMost – Most Sportowy” polegającego na budowie mostu dla pieszych i rowerzystów w Parku Pod Wałką przy ujściu Puńcówki do Olzy. Do momentu zakończenia montażu głównej konstrukcji oraz budowy ścieżki najazdowej po stronie polskiej wszystkie prace realizowane w tej części parku w ramach projektu „SportPark – Park Sportowy” zostały wstrzymane. 

W dniu 31.10.2011 r. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej) zatwierdziła zmianę w projekcie polegającą na przesunięciu terminu zakończenia realizacji działań po stronie polskiej i czeskiej do dnia 31.08.2012r. Głównym powodem przesunięcia terminu realizacji jest konieczność wstrzymania prac po stronie polskiej w celu umożliwienia miastu Czeski Cieszyn budowy konstrukcji mostu przez Olzę. 

 

18.06.2012r.

Nastąpił odbiór końcowy zadania pn. Modernizacja kempingu Olza, w ramach którego oddano do użytku 4 nowe budynki, pole namiotowe, wydzielone miejsce na caravaning, plac zabaw i rekreacji oraz pomost dla kajaków i rowerów wodnych. Kemping dostosowany jest do europejskich standardów. Zapewnia doskonałe warunki do spędzenia na nim wakacji czy urlopu. Dla tych, którzy preferują spanie w łóżku oferuje 10 pokoi w hotelu dla 27 osób.  Dla  zwolenników kempingowych warunków przygotowano miejsca na rozstawienie namiotów i przyczep. Goście pola namiotowego mają do dyspozycji dobrze wyposażoną kuchnię ze świetlico-jadalnią,  pralnię z prasowalnią oraz zaplecze sanitarne. Wszyscy chętni mogą skorzystać z ogólnodostępnej restauracji.

 

30.08.2012 r.

Odsłonięcie 6 tablic pamiątkowych upamiętniających realizacje projektu podczas konferencji Ogród dwóch brzegów - 2012. Tablice znajdują się po obu stronach Olzy – na ścieżce pieszo-rowerowej przy Moście Wolności, przy wejściach na Most Sportowy, na budynku kempingu „Olza” oraz w Parku Adama Sikory.

 

31.08.2012r.

Zakończenie realizacji projektu SportPark – Park Sportowy. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem szerszych informacji na temat transgranicznego kompleksu sportowo-rekreacyjnego zapraszamy do Miejskiego Centrum Informacji gdzie dostępne są bezpłatne broszury o projekcie.

 

GALERIA ZDJĘĆ


Boisko do siatkówki plażowej

Boisko do siatkówki plażowej

Boisko do piłki nożnej

Boisko do piłki nożnej

Boisko do koszykówki

Boisko do koszykówki

Parking przed stadionem 'Pod Wałką'

Parking przed stadionem 'Pod Wałką'

Ścieżka pieszo - rowerowa przy ul. Adolfa 'Bolko' Kantora

Ścieżka pieszo - rowerowa przy ul. Adolfa 'Bolko' Kantora

Camping Olza

Camping Olza

Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż Al. Łyska

Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż Al. Łyska

Zalew kajakowy

Zalew kajakowy

Plac zabaw przy Al. Łyska

Plac zabaw przy Al. Łyska

Miejsce do urządzania pikników

Miejsce do urządzania pikników

 

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję