visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn

„Czechosłowacka polityka narodowościowa na Zaolziu w latach 1920-1938 - dr hab. Grzegorz Gąsior

2024-02-14 - 2024-02-14

Kontynuując cykl Spotkań Szersznikowskich w Muzeum Śląska Cieszyńskiego, w tym roku dodatkowo po raz pierwszy zapraszamy na SPECJALNE SPOTKANIE SZERSZNIKOWSKIE. Ta kategoria w założeniu ma wyróżnić konkretny wykład, zwrócić na niego szczególną uwagę!

Tegoroczne Specjalne Spotkanie Szersznikowskie jest poniekąd nawiązaniem do listopadowego wykładu Daniela Korbela o roku 1938. Dyskusja, jaką wywołał ten temat, uwagi i sugestie, sprowokowały prośbę wystosowaną do dr. hab. Grzegorza Gąsiora z Uniwersytetu Warszawskiego, który zgodził się na wygłoszenie wykładu zatytułowanego „Czechosłowacka polityka narodowościowa na Zaolziu w latach 1920-1938”. Cofniemy się zatem w czasie, poznając realia zaolziańskie sprzed roku 1938.


Dr hab. Grzegorz Gąsior, rodem z zaolziańskiej Karwiny, jest historykiem, absolwentem Instytutu Historycznego UW, adiunktem badawczo-dydaktycznym w Katedrze Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również członkiem Rady Muzeum Śląska Cieszyńskiego.
W roku 2020 ukazała się w Wydawnictwie Uniwersytetu Warszawskiego publikacja jego autorstwa zatytułowana „Polityka narodowościowa państwa na czechosłowackim Śląsku Cieszyńskim w latach 1920-1938”, obecnie dostępna odpłatnie w wersji cyfrowej (ebook) pod adresem https://www.wuw.pl/product-pol-13373-Polityka...

Dr hab. Grzegorz Gąsior jest również autorem 9. tomu serii źródłowej „Bibliotheca Tessinensis”, wydawanej przez Książnicę Cieszyńską i Ośrodek Dokumentacyjny Kongresu Polaków w Republice Czeskiej, w którym ukazały się materiały Slezské Matice osvěty lidové (Śląska Macierz Oświaty Ludowej), organizacji działającej na rzecz czeskich wpływów narodowych na Śląsku Cieszyńskim: „Slezská Matice osvěty lidové a národnostní otázka na Těšínsku 1920-1938” (4. tom „Series Bohemica”, 2020).


Zapraszamy serdecznie! Wstęp wolny!

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję