visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
Grafika informacyjna Grafika informacyjna

Zasady sytuowania reklam wyborczych

2023-09-13

W kontekście uchwały krajobrazowej miasta Cieszyn, zostały określone zasady dotyczące umieszczania reklamy wyborczej na terenie miasta.

Czym jest reklama wyborcza?
Szczególny rodzaj reklamy okolicznościowej, obejmujący materiał wyborczy, referendalny, reklamę kandydatów lub organizacji, które reprezentują, sytuowane na potrzeby kampanii wyborczych (parlamentarnych, w tym do Parlamentu Europejskiego, prezydenckich, lub do jednostek samorządu terytorialnego);

1. W zakresie umiejscowienia reklamy wyborczej zakazuje się:
1) przesłaniania okien (z wyłączeniem witryn),
2) przesłaniania elementów nieprzezroczystych witryn meblowych,
3) sytuowania na budynkach ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków lub w Rejestrze Zabytków (adresy tych obiektów można znaleźć na stronie www.cieszyn.pl/gez lub w Systemie Informacji Przestrzennej Miasta Cieszyna www.miastocieszyn.geoportal2.pl  w zakładce „Zabytki”),
4) sytuowania na drzewach.

2. W zakresie konstrukcji reklamy wyborczej w formie wolnostojącej ogranicza się materiały elementów konstrukcyjnych do materiałów zapewniających możliwość recyklingu lub biodegradacji, takich jak metal czy drewno.

3. W zakresie powierzchni ekspozycyjnej reklamy wyborczej:
1) powierzchnia ekspozycyjna reklamy powinna mieścić się w przedziale 0,7 – 3m²,
2) dopuszcza się sytuowanie nie więcej niż siedmiu osobnych powierzchni ekspozycyjnych sytuowanych stycznie względem siebie,
3) nakazuje się wykonanie powierzchni ekspozycyjnej reklamy wyborczej z materiałów zapewniających możliwość recyklingu lub biodegradacji (papier, tektura, polichlorek winylu, polimery biodegradowalne).

Niezależnie od powyższych zasad do celów reklamy wyborczej można wykorzystywać istniejące nośniki reklamowe np. istniejące billboardy.

W związku z nakazem wykonania reklam wyborczych z materiałów zapewniających możliwość recyklingu lub biodegradacji (polichlorek winylu, polimery biodegradowalne) zwracamy uwagę, że przy wydruku banerów należy uwzględnić taki wymóg w zleceniu wykonawcy. Realizujący kampanię powinien móc okazać, na żądanie, specyfikację/certyfikat materiału potwierdzający spełnienie powyższego warunku.

POMOCNE INFORMACJE

W zakresie umieszczania plakatów wyborczych na miejskich słupach ogłoszeniowych oraz w pasach drogowych należy kontaktować się z Miejskim Zarządem Dróg w Cieszynie,  ul. Liburnia 4a, 43-400 Cieszyn,  tel. 33 8582890 – sekretariat, 33 4795267 - plakatowanie.

Urząd Miejski w Cieszynie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.491.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 23 sierpnia 2023 roku zostały wyznaczone na obszarze Gminy Cieszyn miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Umieszczanie plakatów wyborczych na pozostałych słupach i tablicach ogłoszeniowych realizowane jest odpłatnie przez Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie (tel. 33 8582890 – sekretariat, 33 4795267 – plakatowanie).Pliki do pobrania:

Zasady sytuowania reklam wyborczych oraz miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję