visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Miasta Cieszyna do 2030 roku

2024-01-26

W dniu 12 lutego 2024 r. o godz. 1700 w sali widowiskowej Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy”, Rynek 12, odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne organizowane w ramach trzeciego etapu prac nad projektem Strategii Rozwoju Miasta Cieszyna do 2030 roku.

Strategia Rozwoju Miasta Cieszyna do 2030 roku jest najważniejszym dokumentem planistycznym, nadrzędnym w stosunku do pozostałych miejskich strategii, planów i programów, jakie opracowywane są w poszczególnych obszarach działania naszego samorządu miejskiego. Strategia zawiera wizję rozwoju Cieszyna, a także cele strategiczne i cele operacyjne. Sformułowane w Strategii kierunki działań określają, jakie narzędzia będą stosowane dla osiągnięcia założonych celów.

W pierwszym etapie prac, w ramach którego odbyły się 4 warsztaty partycypacyjne i otwarte spotkanie konsultacyjne, a także przeprowadzona została ankietyzacja, opracowana została diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej, środowiskowej i przestrzennej miasta Cieszyna. W kolejnym etapie, w ramach którego przeprowadzone zostały kolejne 4 warsztaty konsultacyjne, opracowany został projekt Strategii.

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu, na którym zaprezentowane zostaną ustalenia Strategii.

Jednocześnie informuję, że projekt Strategii, wraz z formularzem uwag, opublikowany jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie: www.cieszyn.pl w zakładce: Strefa mieszkańca / Strategia Rozwoju Miasta Cieszyna do roku 2030 oraz dostępny jest do wglądu w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1 w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi do projektu Strategii można składać do 1 marca 2024 r. drogą elektroniczną na adres:  strategia2030@um.cieszyn.pl lub w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1.

Zapraszam do aktywnego udziału w konsultacjach Strategii Rozwoju Miasta Cieszyna i dyskusji o przyszłości naszego Miasta.

 

Burmistrz Miasta Cieszyna

Gabriela Staszkiewicz

Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych dostępna jest na stronie https://bip.um.cieszyn.pl/artykul/2177/24032/ogolna-klauzula-informacyjna                     

PLIKI DO POBRANIA - projekt Strategii Rozwoju Miasta Cieszyna do roku 2030 i formularz uwag - znajdują się na podstronie Strategia Rozwoju Miasta Cieszyna do roku 2030.

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję