visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie projektu Strategii Rozwoju Miasta Cieszyna do 2030 roku

2024-01-26

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1259 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza, że został opracowany projekt Strategii Rozwoju Miasta Cieszyna do 2030 roku.

Projekt Strategii, wraz z formularzem uwag, opublikowany jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie: www.cieszyn.pl w zakładce: Strefa mieszkańca / Strategia Rozwoju Miasta Cieszyna do roku 2030 oraz dostępny jest do wglądu w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1 w godzinach pracy Urzędu, w okresie od 26 stycznia 2024 r. od 1 marca 2024 r.

Uwagi do projektu Strategii można składać do 1 marca 2024 r. drogą elektroniczną na adres: strategia2030@um.cieszyn.pl lub w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1.

Spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Miasta Cieszyna do 2030 roku odbędzie się w dniu 12 lutego 2023 r. o godz. 17.00 w COK Dom Narodowy w Cieszynie.

 

Burmistrz Miasta Cieszyna

Gabriela Staszkiewicz

Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych dostępna jest na stronie https://bip.um.cieszyn.pl/artykul/2177/24032/ogolna-klauzula-informacyjna    

PLIKI DO POBRANIA - projekt Strategii Rozwoju Miasta Cieszyna do roku 2030 i formularz uwag - znajdują się na podstronie Strategia Rozwoju Miasta Cieszyna do roku 2030.

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję