visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający rzekę Olzę.

Przebudowa sektora C targowiska rolno – spożywczego w Cieszynie

Przebudowa sektora C targowiska rolno – spożywczego w Cieszynie

 

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :

Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Operacja pn.:

 

Przebudowa sektora C targowiska rolno – spożywczego w Cieszynie

 

Gmina Cieszyn pozyskała dofinansowanie stanowiące 63,63% kosztów kwalifikowalnych w ramach „Inwestycji w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury„ objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 pod nazwą „Mój Rynek”. Operacja ma na celu rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez przebudowę i remont targowiska stałego w miejscowości Cieszyn. Przedmiotowa operacja bezpośrednio wpłynie na poprawę konkurencyjności producentów rolnych integrując ich  z łańcuchem rolno – spożywczym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” PROW 2014 – 2020.

 

Inwestycja obejmuje: budowę budynku zaplecza sanitarnego, utwardzenie nawierzchni placu, wykonanie straganów, remont wiaty, wykonanie ogrodzenia, instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej, oświetlenie wraz z monitoringiem, mała architektura i zieleń oraz wyburzenie budynku dawnej Szkoły Alternatywnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję