visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający rzekę Olzę.

Warto umieć więcej 2

Logotyp Programu   

 

W 2018 r. Miasto Cieszyn podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego na dofinansowanie projektu pn. „Warto umieć więcej 2” na lata 2018-2020.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, PODDZIAŁANIE  11.1.4 „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs”

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3, 6 i 7 w Cieszynie.

Planowany okres realizacji projektu IX.2018-VII.2020

Cel główny projektu:

Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów młodszych Szkół Podstawowych nr 3, nr 6 i nr 7 w Cieszynie. Wsparcie udzielane w ramach projektu ma charakter kompleksowy – odpowiada na wszystkie zdiagnozowane potrzeby, realizuje indywidualizację nauczania w zadaniach dotyczących kompetencji: matematycznych i informatycznych, językowych, przyrodniczych, społecznych i uczenia się wraz z przedsiębiorczością i innowacyjnością. Zajęcia realizowane będą z wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i metod nauczania.

W wyniku realizacji projektu:
- kompetencje kluczowe podniesie ponad 400 uczniów wskazanych szkół podstawowych,
- kompetencje w zakresie tematycznym objętym projektem podniesienie minimum 6 nauczycieli,
- wyposażone zostaną szkolne pracownie przyrodnicze, matematyczne, językowe w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK.

Wartość projektu: 1 007 792,50 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 856 623,62 zł

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję