visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający rzekę Olzę.

Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych

Logotyp Programu  

 

TYTUŁ PROJEKTU: Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2016-2018

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU*: 40 443 680,00 PLN

W TYM GMINA CIESZYN: 1 020 000,00 PLN 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ*: 34 140 828,00  PLN

W TYM GMINA CIESZYN: 847 450,00 PLN  

*na podstawie umowy o dofinansowanie

OPIS PROJEKTU

Realizacja projektu ma na celu podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych Subregionu Południowego województwa śląskiego zgodnie ze zdiagnozowanymi oczekiwaniami klientów: osób fizycznych, przedsiębiorców i administracji.

  W wyniku realizacji projektu każdy z Partnerów zgodnie ze swoimi kompetencjami oraz zadeklarowanym zakresem prac i wskaźnikami będzie posiadał bazy danych Ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej, Rejestru cen i wartości nieruchomości, ortofotomapę, Numeryczny Model Terenu i zdjęcia ukośne oraz dokumenty zasobu geodezyjnego i kartograficznego w formie cyfrowej. Dane te będą kompletne i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Odbiorcy e-usług będą mogli korzystać z systemu niezależnie od miejsca przebywania i wykorzystywanej technologii, pod warunkiem dostępu do sieci Internet. Interfejsy będą tworzone w sposób intuicyjny i przyjazny, włączając w proces ich tworzenia użytkowników.

Projekt ten wpisuje się w oczekiwania społeczeństwa informacyjnego, a zwłaszcza głównych grup odbiorców danych geodezyjnych – przedsiębiorców, architektów i projektantów, kancelarie prawne, jednostki oświaty oraz organy administracji i sądy wieczysto-księgowe.

Zadaniem wspólnych działań ma też być cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych, a także zapewnienie powszechnego, otwartego do nich dostępu

 

POSTĘP REALIZACJI PROJEKTU

18.09.2017 r.

Na terenie Podbeskidzia i śląska cieszyńskiego jest realizowany projekt pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” w ramach działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Funkcję Lidera powyższego projektu pełni Powiat Bielski, a Partnerami projektu są jednostki samorządu terytorialnego: Województwo Śląskie, Powiat Cieszyński, Powiat Żywiecki, Miasto Bielsko-Biała, Miasto Cieszyn oraz Gmina Czechowice-Dziedzice. W oparciu o Porozumienie Partnerskie w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej odbywają się cykliczne spotkania projektowe.

Rozpoczęto fazę realizacji prac w ramach wykonania fotogrametrycznych zdjęć lotniczych i zdjęć ukośnych, oraz opracowania numerycznego modelu terenu i ortofotomapy wraz z dostarczeniem aplikacji desktopowej oraz serwisu internetowego do zarządzania i publikacji wyżej wymienionych danych. Ponadto dla części z Partnerów wybrano Wykonawców modernizacji i aktualizacji baz danych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, w tym wykonanie archiwizacji, geolokalizacji i utworzenie metadanych geodezyjnych oraz kartograficznych. Ostatnimi etapami będzie zakup sprzętu informatycznego i odpowiedniego oprogramowania oraz rozbudowa i modernizacja systemów teleinformatycznych i przeprowadzenie szkoleń.

Wykonanie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych i zdjęć ukośnych będzie trwało od września do końca roku. Projekt zakończy się końcem 2019 r. Efekty realizacji projektu będą widoczne dla mieszkańców przede wszystkim w usprawnieniu obsługi klienta przez zautomatyzowanie procesów administracyjnych, łatwego dostępu do zasobów mapowych oraz zaawansowanych e-usług publicznych w dziedzinie geodezji i kartografii. Nowa technologia informacyjna pozwoli na wzajemną wymianę i dostęp do informacji geoprzestrzennych w ramach urzędów poszczególnych jednostek uczestników projektu oraz szerzej z administracją rządową, naukową oraz innymi.

 

O dalszych wynikach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję