visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający rzekę Olzę.

Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszynie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Projekt „Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszynie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie http://rpo.slaskie.plProjekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu PołudniowegoPARTNERZY PROJEKTU: GMINA CIESZYN, POWIAT CIESZYŃSKI

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2010

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU*: 569 819,39 PLN

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ*: 484 346,48 PLN

*na podstawie rozliczenia końcowego

 

 

OPIS PROJEKTU 


 Przedmiotem projektu jest utworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu umożliwiających interaktywny kontakt zarówno mieszkańcom jak i turystom. Publiczne punkt dostępu do Internetu umożliwiać będą użytkownikom m.in. dostęp do globalnych, ogólnopolskich i lokalnych serwisów informacyjnych oraz do stron internetowych instytucji publicznych.

 

REALIZACJA PROJEKTU


 Internet odgrywa w naszym życiu coraz większą rolę, a grono jego użytkowników stale się powiększa. W związku z tym Gmina Cieszyn podjęła działania zmierzające do stworzenia publicznych punktów dostępu do Internetu w naszym mieście. Prace nad realizacją projektu rozpoczęły się już w 2007 roku, w którym opracowano wstępne studium wykonalności projektu. Umożliwiło ono przedłożenie w następnym roku wstępnego wniosku o dofinansowanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Projekt stał się częścią Programu Rozwoju Subregionu Południowego, co znacznie zwiększyło jego szanse na uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

 

W celu poszerzenia zasięgu oddziaływania projektu nawiązano współpracę z innymi podmiotami publicznymi. Miejsce dla punktów dostępu do Internetu w swoich obiektach udostępniły: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o. w Cieszynie, Szpital Śląski w Cieszynie, oraz Uniwersytet Śląski w Cieszynie. Podmioty te zobowiązały się również do nieodpłatnego dostarczania do nich energii elektrycznej. Wreszcie w dniu 07.12.2009 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Cieszyn a Powiatem Cieszyńskim projekt stał się wspólnym przedsięwzięciem obu tych jednostek samorządowych. Po ustaleniu zasad współpracy między licznymi uczestnikami przedsięwzięcia i opracowaniu przez firmę AF SEKO Sp. z o.o. z Bielska-Białej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, można było przystąpić do opracowania wniosku o dofinansowanie, który pod nazwą „Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszynie” złożony został w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w grudniu 2009 roku. Projekt spełnił wymogi formalne oraz uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną. W dniu 12.03.2010 r. Zarząd Województwa Śląskiego rekomendował projekt do dofinansowania. Rozpoczął się etap jego wdrożenia. Gmina Cieszyn wybrała w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę zadania, którym została cieszyńska firma Infobox Sp. z o.o. Prace nad rzeczową realizacją zadania trwały od czerwca do października 2010 r. 

 

Bezpłatny dostęp do Internetu – gdzie i jak?

 

Wszyscy zainteresowani mogą skorzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu za pomocą komputerów stacjonarnych w 3 pracowniach komputerowych; poprzez infokioski w 8 punktach miasta oraz za pomocą urządzeń przenośnych (laptop, telefon komórkowy itp.) w 3 wyznaczonych strefach tzw. hotspotach. Szczegółowy opis lokalizacji dostępu do Internetu prezentuje poniższa lista: 

 

Pracownie komputerowe:

 1. Czytelnia Biblioteki Miejskiej – ul. Głęboka 15 (9 stanowisk komputerowych). 
 2. Filia Biblioteki Miejskiej – ul. Kamienna 3c (3 stanowiska komputerowe). 
 3. Dom Spokojnej Starości – ul. Mickiewicza 13 (3 stanowiska komputerowe).

W każdej pracowni znajduje się 1 stanowisko przystosowane do korzystania przez osoby niedowidzące i niewidome, dzięki zastosowaniu odpowiednich urządzeń i oprogramowania tj. klawiatury z nakładkami Braille’a, oprogramowania udźwiękowiającego system operacyjny, syntezatora mowy, odtwarzacza systemu Daisy (międzynarodowy system zapisu cyfrowych książek mówionych dla niewidomych), a także oprogramowania powiększającego zawartość ekranu. 

 

Infokioski:

 1. Urząd Miejski w Cieszynie – Rynek 1 (I piętro, korytarz przy pok. nr 12). 
 2. Starostwo Powiatowe – ul. Bobrecka 29 (1 przed wejściem głównym, 2 w holu przy schodach, 1 na I piętrze w pok. nr 107). 
 3. Starostwo Powiatowe - ul. Szeroka 13 (hol na parterze przy wejściu). 
 4. Uniwersytet Śląski – ul. Bielska 62 (budynek główny, hol na parterze). 
 5. Szpital Śląski – ul. Bielska 4 (izba przyjęć, hol na parterze). 
 6. Urząd Miejski w Cieszynie - ul. Kochanowskiego 14. 
 7. Hala widowiskowo-sportowa – ul. Sportowa 1 (hol główny obok windy). 
 8. Zamek Cieszyn – ul. Zamkowa 3A (hol budynku oranżerii).

 

Można na nich przeglądać większość zasobów sieci Internet, jak również można wysyłać wiadomości elektroniczne. Urządzenia te są przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich dzięki funkcji regulacji wysokości. 

 

Hotspoty WiFi: bezprzewodowy dostęp do Internetu w wybranych strefach miasta: 

 1. Rynek. 
 2. Park na Górze Zamkowej. 
 3. Park Pokoju. 
 4. Plac przesiadkowy przy ul. Hajduka

 

Dostęp do Internetu realizowany przez Gminę Cieszyn nie stanowi konkurencji dla komercyjnych usług operatorów internetowych, ale jest ich uzupełnieniem. Istnienie dodatkowych punktów dostępu ma na celu zapobieżenie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności miasta dla turystów. Zapraszamy wszystkich do korzystania z publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszynie.

 

GALERIA ZDJĘĆ


Lokalizacja: Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3A

Lokalizacja: Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3A

 

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję