visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający rzekę Olzę.

Ogród Dwóch Brzegów 2013-2015

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej

Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013

www.cz-pl.eu

 

 

TYTUŁ PROJEKTU: OGRÓD DWÓCH BRZEGÓW 2013-2015

PARTNERZY PROJEKTU: GMINA CIESZYN, MIASTO CZESKI CIESZYN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2013 - 2015

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU*: 1 712 735,10 EURO

W TYM KOSZT GMINY CIESZYN*: 1 187 674,20 EURO

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ*: 1 434 221,50 EURO

W TYM DLA GMINY CIESZYN*: 1 009 523,07 EURO

*na podstawie umowy o dofinansowaniu projektu

 

OPIS PROJEKTU: 

Projekt stanowi kolejny etap realizacji strategii zagospodarowania nadbrzeża Olzy w Cieszynie i Czeskim Cieszynie pn. Ogród Dwóch Brzegów. Dotychczas zrealizowane zostały 3 projekty: Revitalpark 2010, SportPark - Park Sportowy i SportMost - Most Sportowy, w ramach których zrewitalizowano obszary historyczne (Góra Zamkowa i Masarykovy sady, budynek Avion i graniczny Most Przyjaźni) i rekreacyjno-sportowe (parki Pod Wałką i Adama Sikory). Została wybudowana kładka dla pieszych i rowerzystów przez rzekę Olzę. Projekt zmierza do połączenia tych obszarów ciągami pieszo - rowerowymi wzdłuż Olzy przy Alei Jana Łyska, Nábřeží Mírui ul. Przykopa, które będą przedłużeniem ścieżek rowerowych powstałych na terenach rekreacyjno - sportowych. W ten sposób powstanie duża pętla pieszo - rowerowa biegnąca w obu miastach. Obszar objęty projektem jest miejscem spotkań i spacerów mieszkańców i turystów, których przyciąga Cieszyńska Wenecja - ciąg kamienic usytuowanych nad kanałem Młynówki. Atrakcją dla turystów jest możliwość spacerów w obu miastach 

z jednoczesnym przekroczeniem granicy państw. Obecny niedostateczny stan zagospodarowania tego terenu utrudnia wypromowanie go, jako unikalnej w skali pogranicza atrakcji turystycznej. Przyczyną tego jest wysoki stopień uszkodzenia infrastruktury i jej niezadawalający stan, zwłaszcza umocnień brzegów kanału Młynówki, nawierzchni chodników, mostków, kładek i schodów terenowych. Niezbędne jest uzupełnienie obszaru o ścieżki pieszo - rowerowe, małą architekturę, wprowadzenie charakterystycznego oświetlenia kanału i miejsc spacerowych, stworzenie plenerów ogrodniczych, modernizacja i budowa placów zabaw. Konieczne jest stworzenie systemu wizualizacji nawiązującego do już istniejącego w ramach zrealizowanych projektów. Rezultatem realizacji projektu będą:

  1. Zmodernizowana przestrzeń publiczna Cieszyńskiej Wenecji i Alei Jana Łyska w Cieszynie oraz Nábřeží Míru w Czeskim Cieszynie.

  2. Widokowe plenery rekreacyjne nad rzeką Olzą.

  3. System tablic informacyjnych.

 
 

REALIZACJA PROJEKTU:

 

07.03.2014 r.

 Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej, Wspólny Sekretariat Techniczny w Ołomuńcu oraz Gminę Cieszyn.

 

08.05.2014 r.

 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych.

 

04.06.2014 r.

 Zatwierdzenie wyników i wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na wykonawcę robót budowlanych. Wybrano ofertę złożoną przez firmę GAJDA Architektura Krajobrazu, ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków.

 

23.06.2014 r.

  Podpisanie umowy na realizację robót budowlanych.

 

03.07.2014 r.

  Przekazanie placu budowy wykonawcy robot budowlanych.

 

30.09.2015 r.

  Zakończenie rzeczowej realizacji projektu.

 

 

 

Ogród Dwóch Brzegów 2013-2015 - zdjęcia przed projektem i po jego zakończeniu

Ogród Dwóch Brzegów 2013-2015 - zdjęcia przed projektem i po jego zakończeniu

Ogród Dwóch Brzegów 2013-2015 - zdjęcia przed projektem i po jego zakończeniu

Ogród Dwóch Brzegów 2013-2015 - zdjęcia przed projektem i po jego zakończeniu

Ogród Dwóch Brzegów 2013-2015 - zdjęcia przed projektem i po jego zakończeniu

Ogród Dwóch Brzegów 2013-2015 - zdjęcia przed projektem i po jego zakończeniu

Ogród Dwóch Brzegów 2013-2015 - zdjęcia przed projektem i po jego zakończeniu

Ogród Dwóch Brzegów 2013-2015 - zdjęcia przed projektem i po jego zakończeniu

Ogród Dwóch Brzegów 2013-2015 - zdjęcia przed projektem i po jego zakończeniu

Ogród Dwóch Brzegów 2013-2015 - zdjęcia przed projektem i po jego zakończeniu

Ogród Dwóch Brzegów 2013-2015 - zdjęcia przed projektem i po jego zakończeniu

Ogród Dwóch Brzegów 2013-2015 - zdjęcia przed projektem i po jego zakończeniu

Ogród Dwóch Brzegów 2013-2015 - zdjęcia przed projektem i po jego zakończeniu

Ogród Dwóch Brzegów 2013-2015 - zdjęcia przed projektem i po jego zakończeniu

Ogród Dwóch Brzegów 2013-2015 - zdjęcia przed projektem i po jego zakończeniu

Ogród Dwóch Brzegów 2013-2015 - zdjęcia przed projektem i po jego zakończeniu

Ogród Dwóch Brzegów 2013-2015 - zdjęcia przed projektem i po jego zakończeniu

Ogród Dwóch Brzegów 2013-2015 - zdjęcia przed projektem i po jego zakończeniu

Ogród Dwóch Brzegów 2013-2015 - zdjęcia przed projektem i po jego zakończeniu

Ogród Dwóch Brzegów 2013-2015 - zdjęcia przed projektem i po jego zakończeniu

Ogród Dwóch Brzegów 2013-2015 - zdjęcia przed projektem i po jego zakończeniu

Ogród Dwóch Brzegów 2013-2015 - zdjęcia przed projektem i po jego zakończeniu

Ogród Dwóch Brzegów 2013-2015 - zdjęcia przed projektem i po jego zakończeniu

Ogród Dwóch Brzegów 2013-2015 - zdjęcia przed projektem i po jego zakończeniu

Ogród Dwóch Brzegów 2013-2015 - zdjęcia przed projektem i po jego zakończeniu

Ogród Dwóch Brzegów 2013-2015 - zdjęcia przed projektem i po jego zakończeniu

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję